Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« den vanliga dosen frihandelsoptimism | Main | Government failure: Varför är public choice skolan så kontroversiell? »
fredag
apr072006

Onyanserat om Brain Drain på DN-debatt

I en debattartikel i DN skriver Staffan Bergström och Anders Molin om Brain Drain, närmare bestämt problemet (?) att sjukvårdspersonal i fattiga länder rekryteras till USA.

Trots sin längd ger artikeln en ganska ensidig belysning av fenomenet, som förutsätts vara ett stort problem. Men artikeln utelämnar - så när som på en mening mot slutet av artikeln - två viktiga faktorer:

För det första: Utvandrare från fattigare länder skickar hem betydande belopp till vänner och familj. Enligt estimat är dessa överföringar globalt sett betydligt större än det samlade ulandbiståndet. Dessutom är detta pengar som går direkt till hushållen utan mellanhänder. [Gammeltoft, 2002. "Remittances and Other Financial Flows to Developing Countries." International Migration 40:181-210.]*

För det andra: När en filipinsk sjuksköterska kan 20-dubbla sin lön genom att flytta till USA (exempel från DN-artikeln) ökar utbildningspremien kraftigt.  Om dessa incitament gör att fler utbildar sig, kan humankapitalet i utvecklingsländerna öka kraftigt även om många av de färdigutbildade flyttar utomlands. [Stark, Oded. 2005. "The New Economics of the Brain Drain." World Economics 6:137-140.]

Mot bakgrund av vad forskningen faktiskt säger, är det underligt att en professor och en doktor skriver en artikel som får rubriken "Sluta plundra fattiga länder på deras sjukvårdspersonal".

 ---

* Detta omknämns av Bergström & Molin såhär  "Många länder får också ett stort inflöde av pengar från utvandrade medborgare. Ett minimikrav man bör ställa är att rika länder dimensionerar sin utbildning av hälsopersonal för att inte bli beroende av import från fattiga länder."

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag tipsade om två böcker i höstas som båda handlade om detta.
http://www.katallaxi.se/2005/10/25/gratis-ar-gott/

Den ena boken kommer från Världsbanken och heter "International migration, remittances, and the brain drain". Den andra kommer från Center for Global Development och heter "Give Us Your Best and Brightest: The Global Hunt for Talent and Its Impact on the Developing World". Vi hurrar för långa boktitlar.

Sedan så hade TT en notis om remittances förra veckan:
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_12262674.asp

Har uppgifter från denna rapporten från Unescap som egentligen handlar mer om fattigdom och utveckling i Asien men som tar upp frågan på sidan 23 och några sidor framåt plus lite här och var i resten av rapporten.

http://www.unescap.org/pdd/publications/survey2006/index.asp
7 apr | Unregistered CommenterDennis
Tack Dennis, TT-telegrammet hade jag helt missat. Intressant att FN börjat intressera sig för fenomenet:

"Det råder ingen tvekan om att mer skulle kunna göras för att öka volymen på de hemskickade pengarna och göra så att de används mer effektivt" enligt Unescap."

Jag undrar vad UNESCAP har för raffigt effektiviseringsprojekt i åtanke...
7 apr | Registered Commenterbergh
Haha, jag tänkte faktiskt på dig när jag läste den här debattartikeln imorse. Närmare bestämt på en föreläsning i offentlig ekonomi där du tog upp att en summa pengar kan föredras framför en bestämd förmån - jag tror att det var ost i exemplet - av samma monetära värde. Och jag tänkte att jag nog skulle föredra möjligheten till läkarvård framför en summa pengar hemsänd av en emigrerad släkting. Så långt i termer av trevliga små diagram, på längre sikt är din analys av humankapitalbildningen klart mer lockande. Frågan är bara hur aidsepidemin drar ner avkastningen på utbildning?
7 apr | Unregistered Commenterlinamaria
När du är sjuk, föredrar du såklart läkarvård. När du är frisk föredrar du att ha tillgång till läkarvård om du skulle bli sjuk.

Hursomhelst: I ett fattigt land är huvudproblemet just fattigdomen: Folk måste ha råd att utbilda sig, att utbilda folk och att anställa de utbildade. (Fattigdomsbekämpning i allmänhet är ju ett eget kapital (minst)).

Slutligen ghåller jag nog med dig: Aidsepidemin är förmodligen det största problemet i Afrika just nu.
7 apr | Registered Commenterbergh
Afrika borde rösta på sossarna. Så slapp de problem.
7 apr | Unregistered CommenterKricke
Aidsepedemin eller korruptionen. Jämt skägg, tror jag.

Sossarna borde åka till afrika och sjunga "we shall overcome".

Eller så borde vi skicka ner en skvadron svenska musiker till sydafrika och...och..
7 apr | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.