Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om feminism, patriarkatet samt betydelsen av pojk- och flicknamn | Main | Hur blev Sverige jämlikt? »
torsdag
maj182006

Får v och mp ministerposter? En Schelling-inspirerad analys

Vänsterblockets väljare vill tydligen veta innan valet om v och mp kommer att få ministerposter i en eventuell s-regering - se DN-artikel. Lars Ohly ställer ultimatum, och hotar med nyval.

Situationen är som gjord för att analyseras med lite grundläggande spelteori. V och mp har följande preferenser:

1. S+v+mp-regering
2. S-regering i minoritet
3. Borgerlig-regering.

Givet dessa preferenser är hot från v och mp inte trovärdiga: S vet att v och mp hellre agerar stödpartier än släpper fram en borgerlig regering.

De borgerliga kommer såklart att förneka att det är såhär - de gynnas nog av att kunna hota med en regering där Ohly är minister. Göran Persson vill nog också ogärna erkänna att det är så här, hans rykte som krass maktpolitiker behöver knappast stärkas. V och mp är naturligtvis de som skulle gå längst i att förneka analysen, för att stärka sin egen förhandlingsposition.

Icke desto mindre: Om v, mp och s tillsammans har majoritet i Riksdagen efter valet, kommer Göran Persson att regera vidare - utan att Lars Ohly blir minister.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: v kontakte
    вконтакте

Reader Comments (5)

Jag tror inte att v nödvändigtvis är så kortsiktigt rationella i sitt beteende. Kanske de accepterar en borgerlig regering om de tror att det framöver kan tvinga s att alltid samregera med v, och kanske mp. Eller så är de inte rationella (i spelteoretisk mening) överhuvudtaget utan känner sig kränkta av att inte bli insläppta i regeringen och straffar s genom att släppa fram borgarna till makten.

Ett alternativ som du inte tar upp är att v trilskas och s öppnar dörren till fp, och att fp - trötta på oppositionsrollen - accepterar ett regeringssamarbete med s. Detta alternativ påminner en del om vad som hände i Tyskland senast, och personligen tror jag att det skulle vara bäst för Sverige (jag har starka aversioner både mot v och m).
19 maj | Unregistered CommenterJoachim
Du har bevisligen rätt om V. Men miljöpartiet kan mycket väl acceptera en borgerlig regering några år om de får tillräckligt mycket makt. De samarbetar med borgerliga i många kommuner, deras väljare är ofta flummiga och ligger i sin självidentifikation intep å höger-vänster skalan.

Det var faktiskt Moderaterna 1998 och Centern 2002 som sa nej till samarbete med Miljöpartiet, inte de.

Kom ihåg att hotet bara behöver vara credible. Är en borgerlig regering som satsar 30 miljarder på miljönonsens för att göra Mp nöjda otänkbart?

22 maj | Unregistered CommenterTino
Hej, jag saknar en dimension i din post: Huruvida ett nyval utgör någon kostnad för vänsterpartiet. Ett nyval leder väl inte per automatik till en borgerlig regering. Snarare är det så att en nyvalssituation ger väljarna en annorlunda utgångspunkt i det att man vet mer om "motspelarnas" "strategier". Vilket bör kunna leda åt vilket håll som helst :)
22 maj | Unregistered CommenterErik Mats
Joachim, jag tror inte något borgerligt parti skulle välja att spräcka en historiskt sett relativt enad och stabil borgerlig opposition.

Tino, du har rätt i att mp är lite lurigare att analysera. Men om min minnesbild av mp-väljarna är korrekt skulle partiet ta rejält med stryk om det faktiskt släppte fram en borgerlig regering. Och det vet mp-ledningen.

Erik Mats, helt riktigt hotar Ohly i sitt senaste utspel inte med borgerlig regering utan med att tvinga fram ett nyval (extraval?), men i en svensk kontext känns även detta som ett ganska tomt hot.

Vi får väl se!
23 maj | Unregistered Commenterbergh
Jag måste säga att Maria Wetterstrands citat ovan är det roligaste sen Ines Uusmans om internet.

Miljömupparna (eller miljöbögarna som din (bergh) kollega brukar säga ;)) slutar aldrig att förvåna.
24 maj | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.