Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips i majsolen: Arbetslöshet, eko-mat, Indien & Kina mm. | Main | SVT-dokumentärerna om partierna påverkar ffa interndebatten »
onsdag
maj242006

Varför är vänstern (minst) lika bra på att privatisera välfärden?

Ekot berättar idag att äldreomsorg som drivs i privat regi står för 10 procent av kostnaden i kommuner styrda av s, v & mp. Motsvarande siffra för borgerligt styrda kommuner är 8 procent, enligt statistik från Kommunförbundet.

I den politiska retoriken är privatiseringar en stridsfråga - men i praktiken är alltså vänsterstyrda kommuner minst lika benägna som borgerliga att använda privat drift.

Varför? Förmodligen för att konkurrens och valfrihet är ett rationellt sett att ge mer valuta för skattepengarna. Utan valfrihetsreformer skulle sannolikt många väljare i den övre medelklassen vända välfärdsstaten ryggen.

Nyhetsinslaget avslutas dock lite underligt: 

"Vi ser inget egenintresse i att man driver verksamhet i privat regi", säger Ylva Johansson, äldreomsorgsminister i sittande s-regering. Hon menar förmodligen egenvärde.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (7)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Xenical.
  Xenical no prescription. Xenical information. Xenical hgh phentermine quit smoking detox. Xenical. Xenical success stories. Reductil vs xenical.
 • Response
  Response: Oxycontin.
  Oxycontin drug abuse. Oxycontin. How to stop addiction to oxycontin. Oxycontin for sale.
 • Response
  Hydrocodone. Hydrocodone versus oxycodone. Hydrocodone apap.
 • Response
  Response: Xenical 120.
  Xenical. Diet drug xenical safe.
 • Response
  Oxycontin. Can not stop oxycontin.
 • Response
  Blackberry ringtones. Mp3 ringtones. Free nextel ringtones. Free ringtones. Free christmas ringtones. Ringtones.
 • Response
  Tramadol hydrochloride. Cheap tramadol. Tramadol. Tramadol cheap no rx.

Reader Comments (3)

Det skulle vara intressant att veta när reformerna genomfördes. Järfälla som står som exempel verkar ha genomgått ett maktskifte i och med förra valet, förutsatt att de faktiskt handlar om renodlad blockpolitik. Min känsla är att de borgerliga partierna när de är vid makten är mer villiga att experimentera än vad vänsterblocket är. Och att vänstern kanske avstått från att ändra tillbaka snarare än att själv införa privat drift. Men det är bara en känsla jag har och egentligen mest en parentes.
24 maj | Unregistered CommenterDennis
Jag tror att Dennis nog är lite fel ute. Det handlar snarare om ideologin hos politikerna. Ser man på socialdemokrater i kranskommunerna till Stockholm är de mer liberala än de flesta andra socialdemokrater. I utbyte är borgerliga i Norrland mindre liberala än sina kollegor runt de stora städerna.

Samma fenomen ser man vad gäller väljarna så det kan mycket väl vara ett väljarmaximerande val.

Det här gör att sossar i vissa är mycket mer privatiseringsvänliga än i andra.
25 maj | Unregistered CommenterJFE
Plus att det är lättare för såssar att privatisera, kolla bara nya zealand und so weiter; när det är det såssiga partiet som gör reformer kan det ju aldrig gå fel, hur liberala reformerna än är får de mandat för dem! om det är några som ska lyckas få mandat för vettiga liberala reformer är det ju såssarna, trojanska hästgrejen ni hajar.
25 maj | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.