Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rökning är tuffare (och farligare) än du tror! | Main | Varför är vänstern (minst) lika bra på att privatisera välfärden? »
onsdag
maj242006

Lästips i majsolen: Arbetslöshet, eko-mat, Indien & Kina mm.

Henrik har redan snappat upp att arbetslösheten steg i maj - i strid med den säsongsmässiga variationen. Således kanske jag får fel i tidigare spaningar - men vi får väl se vad AMS säger i sommar: Aprilsiffran var 4.6 procent och fallande...

Johan har hittat underlig Malthusiansk domedagsretorik i en i övrigt välskriven DN-ledare, och sågar: "Jag trodde att man var hänvisad att skriva ledare på centertidningar om man inte kan driva en sammanhängande tes genom 5 000 tecken."

Jag har slutat läsa Leijonborgs bok om globaliseringen (trots att den sågas av Greider). Orsaken är att Johan och Sofias reseskildring från Indien och Kina i senaste Neo handlar om ungefär samma sak, är kortare och ändå mycket intressantare. Dessutom har de (i motsats till Leijonborg) motstått frestelsen att bara ta kort på sig själva.

Är ekologiskt odlad mat nyttigare, effektivare eller bättre för miljön? UNT har en intressant artikel om detta, som stämmer ganska väl med den översikt jag gjorde för ett tag sedan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (11)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Apropå Leijonborg och bilder måste jag säga att han tar precis alla priser på bilderna i DN:s partiledarspecial. Det känns som om han har tjatat på fotografen, liksom, "kom igen, fota mig nurå, fota mig, när jag imiterar en ansiktsförlamad cirkusartist som försöker lära sig hundsim!!!"


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2390&a=547127&previousRenderType=6
25 maj | Unregistered CommenterKricke
Alltså, inget ont om Leijonborg, men att ha honom som partiledare och ändå ligga hyggligt till i opinionsmätningarna är som om Sverige skulle spela med tre FCZ-spelare i startelvan, men ändå klara sig till åttondelsfinal i VM.
26 maj | Unregistered CommenterHans

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.