Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dagstidningarna och bloggarna - del 2 | Main | Lästips i majsolen: Arbetslöshet, eko-mat, Indien & Kina mm. »
torsdag
maj252006

Rökning är tuffare (och farligare) än du tror!

När man hälsar på Martin, får man inte bara gedigna frukostar utan även de senaste resultaten från hälsoekonometrin. Senast uppmärksammades jag på att äldre studier över risken med att röka inte beaktar selektion i vilka som börjar och slutar röka.

När sådan heterogenitet tillåts, visar det sig bl a att det finns en kraftig selektion i vilka som slutar röka, nämligen de som upplever att hälsan försämras av rökningen:

the presence of the cessation selection causes an overestimation of the true risk factor for ex-smokers and an under estimation for the current smokers. [...] the risk factor for an ex-smoker, had he not chosen to quit, is even higher than that of a current smoker

[Lahiri & Song, The Effect of Smoking on Health Using a Sequential Self-selection Model, Health Economics, 2000. pdf

Således: De som fortsätter röka är extra seglivade figurer, och har starkare underliggande hälsa. Beaktar man inte detta, underskattar man hur farligt det är att röka.

Med lite insikter från signaleringslitteraturen kan vi nu förstå varför det är tufft att röka: Det är inte det minsta tufft om man hostar och får dålig kondition, men kan man röka och sporta samtidigt sänder man helt andra signaler...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Flor-Essence
    There is a intresting post on "Berghs Betraktelser - Berghs Betraktelser - Rökning är tuffare (och farligare) än du tror!" which I found relevent to improving your health with flor-essence (http://www.floressence-resource.com) herbal detox and I recommend that everyone drop by and read that post...

Reader Comments (2)

Så att röka utan att inhalera är alltså den optimala överlevnads/fortplatningsstrategin?
4 okt | Unregistered CommenterLisa
Exakt Lisa! Då får man dessutom hänga med rökarna utanför festen/middagen/föreläsningen och ha intressanta metadiskussioner som icke-rökare bara kan drömma om.
5 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.