Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dagstidningarna och bloggarna - del 3 | Main | Rökning är tuffare (och farligare) än du tror! »
fredag
maj262006

Dagstidningarna och bloggarna - del 2

Debatten i tidningar och radio om bloggande som fenomen är underligare än någonsin just nu:

I vår grundade mening ställs på fullt allvar frågan "ska man lita på det som står i bloggar?", varefter någon förståsigpåare spår att bloggarna snart kommer att kommersialiseras.

DN:s debattredaktör Mats Bergstrand menar att omsorg om prenumerationsintäkter förhindrar en intimare koppling mellan papperstidningen och nätdebatten. Andra skeptiker menar att bloggarnas inflytande är har överdrivits eftersom en undersökning i GP sägs visa att "nästan ingen läser bloggar".

Vi tar det pinsamt uppenbara först:

  • Att fråga om man kan lita på bloggar är som att fråga om man kan lita på torgmöten, VHS-band eller tidningar gjorda av papper. Ibland är det bra, ibland är det strunt. Vissa avsändare har (och förtjänar) bättre rykte än andra.
  • Om det är så att ingen läser bloggar, kan man också påstå att nästan ingen läser DN-debatt (för att inte tala om Axess, eller SOU). Men sambandet mellan antal läsare och politiskt inflytande kan mycket väl vara negativt: Många läser en rubrik från ett TT-telegram som bygger på DN-debatt. De journalister som gör TT-telegram av DN:s debattartiklar läser nog bloggar. Kanske även de som gör lagtexter av SOU?

(Tidningen Resumé kan dock knappast anklagas för att underskatta bloggandets betydelse: Igår berättade Jonas för mig att de listat Berghs Betraktelser som en del i det "bloggetablissemang" som har makt att "sprida rykten, avgöra val och smutskasta". Sanslöst.)

När det gäller kommersialiseringen och DNs underliga Internetstrategi får jag återkomma.

Del 1 i ämnet. Mer från Media Culpa och Johans blogg-blogg

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.