Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Dagstidningarna och bloggarna - del 3 | Main | Rökning är tuffare (och farligare) än du tror! »
fredag
maj262006

Dagstidningarna och bloggarna - del 2

Debatten i tidningar och radio om bloggande som fenomen är underligare än någonsin just nu:

I vår grundade mening ställs på fullt allvar frågan "ska man lita på det som står i bloggar?", varefter någon förståsigpåare spår att bloggarna snart kommer att kommersialiseras.

DN:s debattredaktör Mats Bergstrand menar att omsorg om prenumerationsintäkter förhindrar en intimare koppling mellan papperstidningen och nätdebatten. Andra skeptiker menar att bloggarnas inflytande är har överdrivits eftersom en undersökning i GP sägs visa att "nästan ingen läser bloggar".

Vi tar det pinsamt uppenbara först:

  • Att fråga om man kan lita på bloggar är som att fråga om man kan lita på torgmöten, VHS-band eller tidningar gjorda av papper. Ibland är det bra, ibland är det strunt. Vissa avsändare har (och förtjänar) bättre rykte än andra.
  • Om det är så att ingen läser bloggar, kan man också påstå att nästan ingen läser DN-debatt (för att inte tala om Axess, eller SOU). Men sambandet mellan antal läsare och politiskt inflytande kan mycket väl vara negativt: Många läser en rubrik från ett TT-telegram som bygger på DN-debatt. De journalister som gör TT-telegram av DN:s debattartiklar läser nog bloggar. Kanske även de som gör lagtexter av SOU?

(Tidningen Resumé kan dock knappast anklagas för att underskatta bloggandets betydelse: Igår berättade Jonas för mig att de listat Berghs Betraktelser som en del i det "bloggetablissemang" som har makt att "sprida rykten, avgöra val och smutskasta". Sanslöst.)

När det gäller kommersialiseringen och DNs underliga Internetstrategi får jag återkomma.

Del 1 i ämnet. Mer från Media Culpa och Johans blogg-blogg

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.