Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Grymt läsvärda obekvämheter från tre coola figurer | Main | Dagstidningarna och bloggarna - del 2 »
söndag
maj282006

Dagstidningarna och bloggarna - del 3

Nu till frågan om bloggar, traditionella media, kommersialiering och möjligheter att tjäna pengar.

Förmodligen kommer det att startas fler och fler betalbloggar. Det är inte konstigare än att DN är en betaltidning. Men bloggar skiljer sig från tidskrifter: Bloggar kan drivas nästan utan kostnad helt ideellt och ändå nå väldigt många. Läsarna kommer att bli fler i takt med att datorn letar sig ut från sov- och arbetsrum till kök och vardagsrum.

Hotet från gratisskrivarna kan kommersiella pappersmedia hantera med två strategier:

1. Inlåsning: Delar av tidskriftens innehåll finns bara i pappersutgåvan, eller på nätet endast för prenumeranter. Texterna måste då vara så bra att detta lockar folk att prenumerera.

2. Öppenhet: Texter läggs ut på nätet tillsammans med diskussionsforum och extra bakgrundsmaterial för den intresserade.

Ingen kan veta med säkerhet, men jag anar att det är ett misstag att inte fullt ut omfamna öppenhetsstrategin. Få skribenter i Sverige är så efterfrågade att inlåsningsstrategin kan fungera; risken är att inlåsningen snarare leder till minskat genomslag i debatten, färre läsare och mindre intäkter.

Ett exempel: Arena har just nu en mycket bra debatt om vänsterns syn på frågan om världen blir bättre. Men artikeln av Magnus Jiborn och Lars Truedsson, som inledde debatten, finns inte på nätet. Jag har köpt två ex av aprilnumret, för att kunna ge bort det ena. Det skulle jag gjort även om startartikeln funnits på nätet. Men chansen att någon citerar den är mindre när man måste skriva av texten istället för att kopiera.

En tidnings affärsidé är inte bara att leverera texter till sina läsare. Den är också att leverera läsare till sina annonsörer. Ett bra debattforum, exempelvis kopplat till DN-debatt, skulle efter ett tag vara en ganska eftertraktad annonsplats. Men DN satsar tydligen på prenumerationsintäkter istället. Lycka till!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

"Förmodligen kommer det att startas fler och fler betalbloggar. Det är inte konstigare än att DN är en betaltidning."
Och varför är det inte det?
Vad är det som säger att många skulle vara villiga att söka upp bloggar för att få en massa reklam eller produktplacering i konterfejet?
Kom igen Bergh - lite mer originalitet i tankegången om man får be...
28 maj | Unregistered Commenteronkel ho
onkel,

för det första: existensen av betalbloggar är begriplig eftersom folk försöker tjäna pengar.

för det andra: folk söker naturligtvis inte upp bloggar för att få reklam, men välbesökta bloggar med tydlig profil kan om de vill försöka tjäna pengar på att sälja annonsutrymme.

Min poäng är att eftersom utrymme på nätet är väldigt billigt, kommer ideellt engagemang att räcka väldigt långt. Inslagen av kommersialism i bloggosfären blir därmed mindre vanliga än när det gäller papperstidningar.
28 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.