Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Medborgarlön, jobbgaranti och negativ inkomstskatt | Main | Dagstidningarna och bloggarna - del 3 »
måndag
maj292006

Grymt läsvärda obekvämheter från tre coola figurer

Johanna Nylander har inte skrämts av Danielsson-historian: När Erik Eriksson skriver om svenska politikers sexköp på 70-talet i Aftonbladet är det hon som letar fram allt (redan publicerat) bakgrundsmaterial. Hennes motiv:

"Jag gör nu det som bloggare brukar göra. Nämligen läser några tidningsartiklar som jag sedan skriver om och kommenterar. Jag gör det som feminist och privatperson."

Katrine Kielos funderar över Barbro Hedvalls DN-krönika om måttfullhet och hur tjejer klär sig, och visar att ett klassperspektiv på tillvaron stundom inte är så dumt:

Att skillnaden mellan arbetartjejernas magtröjor och Ebba von Sydows söta DVF-klänningar skulle kunna ha något att göra med just klass verkar inte finnas på Hedvalls karta.

 

Och slutligen: Isobel i Arena om näringslivshögerns underliga förhållande till feminismen. Klok och efterlängtad analys som skiljer mellan de konservativa argumenten (könsstrukturer finns och är bra för att de gör både män och kvinnor lyckliga) och de nyliberala (könsstrukturer finns inte, det finns bara individer och fria val).

Bisarrt nog finns artikeln inte på nätet. Törs man uppmana Isobel att rebella likt LouiseP och lägga ut den ändå fast med trist layout?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (10)

Andreas: Vad tusan är en "DVF-klänning"?
29 maj | Unregistered Commenterpontus
Jag är väldigt glad att du frågar, ty jag kan själv bara gissa när det gäller båda plagg. Jag gissar att en "magtröja" är en tröja som, trots att motsatsen vore det mest logiska, inte täcker magen.

DVF fick jag googla. Diane von Furstenberg. Se
http://sophiesfashion.blogg.se/040206225758_dvf_klnning.html

29 maj | Registered Commenterbergh
A! En sådan hade jag på mig sist vi spelade tennis.
29 maj | Unregistered Commentergummo
Konservativa tror inte alls på könsstrukturer.

“könsstrukturer“ (vagt definierade, osynliga men benhårda strukturer som ur ingenting tillskriver kvinnor och man könsroller och förklarar skillnader i utfall) är icke-falsifierbart påhitt av marixstiska feminister. Som bara existerar i deras paranoida fantasier.

Alltid kul att be feminister definiera strukturerna. Nästan omöjligt, det är bara en nebulös gröt som förklarar allt, och som är dålig. Typ.

Ett trick är att kalla all form av systematik for “strukturer“.

“Jassa, du tror inte pa Strukturerna, hur kommer det sig att 95% av VD:ar ar man? Slump? Va? Va?“

Jag har aldrig träffat en konservativ som tror på det här smörjan. Det tror på biologiska skillnader, som i ett system med fria val kommer att resultera i olika utfall. En minoritet av konservativa tror att politiken aktivt ska stödja dessa könsmönster, men de flesta konservativa vill bara ha induviduell frihet i den har frågan, men att de olika utfallet ska ses som possitiv.

Möjligtvis underskattar vissa nyliberaler graden av biologiska skillnader mellan man och kvinnor, men nyliberalism är helt konsistent med stora medfödda skillnader. Nyliberaler är snarast nihilistiska om biologi, eftersom det för de inte spelar ngon roll. Frihet är bästa lösningen vare sig det finns skillnader eller inte (dock vore frihet inte nödvandigvis bra om feministernas osynliga Strukturerna, The Force, faktiskt fanns och styrde alla beslut).

Att nyliberalismen antar att människor är perfekta datorer och att deras argument skulle falla sonder om beslut fattades i en social kontext är ett av vansters mer larviga argument. Självklart tar fria indiver sina beslut givet kultur, familj, normer. Och?

Kul dock att Arena känner sig tvungna att skapa inte en utan två straw-man argument!
30 maj | Unregistered CommenterTino
"Självklart tar fria indiver sina beslut givet kultur, familj, normer. Och?"

Var inte det precis argumentet "könsstrukturer finns och är bra för att de gör både män och kvinnor lyckliga"?
30 maj | Unregistered Commenterpontus
Tino, jag har tidigare försökt visa könsstrukturerna inte är konstigare än en könsbaserad fokalpunkt,

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2006/5/18/om-feminism-patriarkatet-samt-betydelsen-av-pojk-och-flicknamn.html

Sedan skriver du "En minoritet av konservativa tror att politiken aktivt ska stödja dessa könsmönster, men de flesta konservativa vill bara ha induviduell frihet i den har frågan"

som om det vore enkelt att slå fast vilken politik som är ger individuell frihet.

Några exempel:

Sverige har numera övergett sambeskattning av makar - i inkomstbeskattningen, men inte när det gäller förmögenheter.

Socialbidraget är individuellt, men bygger på hushållsinkomster.

Föräldraförsäkringen går delvis till föräldrarna som kollektiv (det vill säga ledighetsrätten kan överlåtas), delvis till mamman och pappan individuellt utan överlåtelserätt. (Inskränkt överlåtelserätt fanns f ö även före den så kallade pappamånaden)

Det är knappast uppenbart vilken politik som skapar individuell frihet i dessa frågor - eller?
30 maj | Unregistered Commenterbergh
Fantastiskt att man ska behöva läsa en national-ekonom-blog för att tvingas lära sig vad en DVF-klänning är.
30 maj | Unregistered CommenterSophia
"'könsstrukturer' (vagt definierade, osynliga men benhårda strukturer som ur ingenting tillskriver kvinnor och man könsroller och förklarar skillnader i utfall) är icke-falsifierbart påhitt av marixstiska feminister. Som bara existerar i deras paranoida fantasier."

Tino, jag antar att du är medveten om att fler än marxistiska feminister (finns det förresten några sådana kvar längre?) talar om förekomsten av könsstrukturer och strukturer i största allmänhet. Samhällsforskning skulle bli ganska platt om man inte tog med strukturer som variabler i förklaringsmodeller. Att de är icke-falsifierbara kan man kanske diskutera men för att citera Steven Lukes: "It does not follow that, just because it is difficult or even impossible to show that power has been exercised in a given situation, we can conclude that it has not." Bara för att vissa fenomen är mer svårmätbara än andra betyder inte det att de saknar betydelse, quite the fucking opposite!
31 maj | Unregistered CommenterErik T
Det roligaste är ju förstås att tino basunerar ut detta med marxistiska feminister i samma inlägg som han skäller på Arena för att rita upp straw-manfigurer... Mycket ironiskt. Mycket roligt. Och pyttelitet korkat.
31 maj | Unregistered Commentergummo
Är Tino på riktigt? Först orerar han om att det

"Alltid kul att be feminister definiera strukturerna. Nästan omöjligt, det är bara en nebulös gröt som förklarar allt, och som är dålig."

För att sedan anklaga andra för att använda sig av halmgubbar. Kreativare retoriker får man leta efter.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.