Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Turbulence, Ljungqvist & Sargent och den europeiska arbetslösheten | Main | Oscar Swartz introducerar 10-kronorsbloggande »
söndag
jun112006

Får man kopiera Johan Ehrenbergs texter eller inte?

Johan Ehrenberg, Göran Greider och Susanna Popova drabbade samman i Godmorgon världen om bl a fildelning. Ehrenberg var radikalast: Alla ETC-texter är fria för vem som helst att trycka. Tryck allt i DN i morgon, utbrast han.

Hållningen är begriplig eftersom Johans möjligheter att tjäna pengar på annat, ökar ju fler som läser ETC:s texter - vilket Greider också påpekade.

Men Ehrenberg verkar inte leva som han lär - de böcker som finns elektroniskt på etc.se kostar pengar. ETC 30 år kostar 131 kronor hos AdLibris - för en pdf-fil. E-böcker kan även lånas via bibliotek på villkor att pdf-filen återlämnas inom 28 dagar.

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ibland är det svårt att leva som man lär...
Hela idén att låna pdf-filer som senare ska lämnas tillbaka ter sig för övrigt helt absurd - tala om att skapa en fiktik brist på en vara.
12 jun | Unregistered CommenterPatrick

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.