Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips: Nationalekonomer om elpriset och fotbollsstraffar | Main | Tre lästips i junihettan »
fredag
jun162006

Utseende viktigare än forskningsintresse för svenska nek-doktorander?

[Kära läsare, längre ner i detta inlägg kommer jag att be om din hjälp, på ett ganska vågat sätt. Slår det väl ut, kommer du att avtackas i en fotnot i Ekonomisk debatt eller liknande!] 

 ---

Idag surfade jag runt på doktorandhemsidor i jakt på folk att lägga ut projekt på, eller tips till min chefRatio om potentiella framtida rekryteringar.

Det gick inte. De flesta berättar inte med ett ord om sina forskningsintressen. Däremot finns det gott om bilder.

I Göteborg och på Handels i Stockholm, räknade jag via hemsidan hur stor andel som har bild, anger med åtminstone ett ord sitt forskningsintresse, har någon text för nedladdning (C-uppsats, wp, vad som helst), samt könsfördelning (av bara farten).

Resultat (%):

                                   Nek, GU 63st          Nek, HHS 36st
Anger intresse:   11                            22
Nedladdning:      8                               6
Bild:                        60                            81
Andel kvinnor:   37                            25

Visst, som ny doktorand har man man inget working paper och C/D-uppsatsen kanske man inte är så stolt över (trots att den sannolikt är ett viktigt skäl till att personen blev antagen som doktorand).

Men alla borde ha forskningsintressen. Först väldigt breda, senare mer specifika.

Ändå är det alltså mycket vanligare att lägga ut sitt porträtt än att berätta vad man vill skriva avhandling om. Det är underligt: man gör sig själv en otjänst när potentiella arbetsgivare letar personal. Dessutom är en hemsida ett enkelt sätt att hantera den tredje uppgiften: att berätta för allmänhet, journalister, forskningsfinansiärer och skattebetalare vad man pysslar med.

Sven Tengstam har jag exempelvis aldrig träffat, men tack vare hans hemsida har jag hittat flera intressanta citat om fair trade i hans inlämningsuppgift (!) från 1997.

--- 

Är ni liksom jag nyfikna på hur ser det ut på övriga institutioner? Låt oss hjälpas åt. Här finns nek-doktoranderna i UmeåUppsala,  och SU. Lund är marginellt jobbigare eftersom all personal är blandad.

Skriv i kommentarsfältet till detta inlägg vad ni gör och meddela utfallet på samma sätt (så undviks dubbelarbete). Att kolla en institution och notera förekomst av bild, intresse, ev nedladdningslänk och kön tar ca 15 minuter.

Fritt fram även att göra motsvarande för exempelvis statsvetare, eller någon utländsk institution!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (12)

Here are the results for LSE's econ dept:

64 research students have websites. Of these 25% are women.

Photo: 67% (28%)
Interests: 84% (26%)
Download: 45% (21%)

Note: percentages in parentheses are proportion female in the category; CVs excluded from Download category.

Of those who have a photo, 76% also include research interests. Looking only at women, the figure is 83%.
16 jun | Unregistered Commenterdr
Fantastisk insats Daniel! Jag undrar om någon svensk institution kommer i närheten av dessa siffror...
17 jun | Unregistered Commenterbergh
tja, länken till Umeå var fel, rätt är ovanför. Men frågan är hur du vill räkna, personpresentationerna innehåller ingen länk till forskningsprojekten. Däremot kan man under forskningsprojekten hitta namnen på t.ex. doktoranderna. Men din poäng går fram, Helt klart.
18 jun | Unregistered CommenterOscarH
I örebro har 3 stycken doktorander hemsidor. Alla 3 har bild, alla anger intresse, och alla har uppsatser att ladda ner.

Sen ska dock noteras att örebro har cirka 10-15 doktorander till, varav flertalet inte ens finns med pa personalhemsidan (anledningen kanske ffa att de flesta har sitt kontor nagon annanstans, som pa t ex VTI).
19 jun | Unregistered CommenterMikael
Dessutom är det ju inte minst för första uppgiften rätt smart att lägga ut papper på nätet, tills nästa gång Google Scholar kommer förbi.

För att anspela på en kommande bloggpost här på Berghs betraktelser så tror jag att många doktorander (och än mer så många handledare), i alla fall i statsvetenskap, fortfarande lever med en katedralmetafor för avhandlingsskrivandet: Du sitter på din kammare i fem år (tidigare 25) och presenterar ditt verk först när det står där i all sin glans. Själv försöker jag lära mig att tänka mer basar om vad det är vi gör som forskare, så din bloggpost inspirerade mig att bättra på min officiella hemsida.

Till saken hör dock att många institutioner inte har förstått att en webbsajt kan vara något mer än en sida i telefonkatalogen.
19 jun | Unregistered CommenterJohan
Strålande Johan!

Nu blir det ju dock vissa endogenitetsproblem i undersökningen, men det vore ändå skoj om du kunde kvantifiera läget hos göteborgsstatsvetardoktoranderna - nu när du själv förbättrat statistiken en smula!
19 jun | Unregistered Commenterbergh
Statsvetenskap GU:

Antal doktorander (kvinnor inom parentes)
Forskningsintresse: 18 (8)
Nedladdning: 3 (3)
Bild: 18 (8)

Totalt 30 doktorander (hemsidan anger felaktigt en del disputerade och sekreterare som doktorander).

Alla som har papper för nedladdning har också bild och intressen.

Jag vet inte om det räknas som endogenitetsproblem att jag tidigare slavade som webbansvarig... Till saken hör att vi har ett rätt kasst CMS byggt av några webbskojare, där man inte själv kan ladda upp papper (men väl redigera sina forskningsintressen), utan måste skicka dem via en av sekreterarna.
19 jun | Unregistered CommenterJohan
Jag menar: Något endogenitetsproblem har du inte eftersom jag redan tidigare hade både bild och intressen, men fortfarande inga papper för nedladdning...
19 jun | Unregistered CommenterJohan
Utmärkt Johan, du får guldstjärna och karma-boost och allt du vill!
20 jun | Unregistered Commenterbergh
Nu har Gissur gjort en insats med statsvetardoktorander i lund:

19 aktiva doktorander, varav 13 tjejer.
18 anger intresse
18 har bild
5 ger möjligheter att ladda ned grejer.

Riktigt bra siffror får man väl säga!
21 jun | Registered Commenterbergh
NEK i Lund, vid en snabb överblick verkar situationen vara följande:
30 Doktorander, 23 män och 7 kvinnor.

40% har bild på hemsidan
53% anger intresse
40% har något nedladdningsbart mtrl

På min hemsida kan man t ex ladda ner min c-uppsats om elmarknaden - en god företrädare för uppsatser med låg kvalitet och många ord.
21 jun | Unregistered CommenterSarke
Tillägg: av 30 doktorander på pol.gu.se är 12 kvinnor.

Och nu har endogenitetsproblemen uppstått: Det finns numera två papper att ladda ned på min hemsida.
22 jun | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.