Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« sommarens samtalsämne: valet av basår vid tillväxtberäkningar | Main | Utseende viktigare än forskningsintresse för svenska nek-doktorander? »
torsdag
jun222006

Lästips: Nationalekonomer om elpriset och fotbollsstraffar

Jerker Holm tar debatten om elpriset back to basics i DN - det handlar om utbud och efterfrågan (!).

Pär Torstenssons artikel i ekonomisk debatt om spelteori och fotbollsstraffar har genererat en krönika i Aftonbladet.

Lite överkurs om straffläggningen: Frågan är om målvakter vid straffar borde stå kvar i mitten oftare än vad de gör Svaret är 'lite oftare': Med spelteori kan visas att målvakten bör stå kvar i mitten med lite mindre sannolikhet än den med vilken skytten skjuter i mitten. Målvakten gör alltså rätt som slänger sig oftare än skytten skjuter i hörnen.

Empiriskt har det dock visat sig (berättar Pär för mig) att målvakterna står kvar i mitten med något lägre sannolikhet än vad jämvikten påbjuder. Detta kan dock förklaras av att jämvikten är beräknad som om skott i mitten när målvakten står kvar i mitten alltid räddas, vilket inte är helt korrekt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Större utbud skulle pressa priserna, men det måste också följas av en större konsumentrörlighet på elmarknaden för att priset ska pressas ytterligare. Om inte konsumenterna byter till elleverantörer som erbjuder lägre priser (inte ens nationalekonomer som skrivit om elmarknaden har orkat göra det) så uppstår ingen priskonkurrens. Sen bör man kanske beakta att det är under 20% av elpriset, som konsumenten betalar, som är konkurrensutsatt resten är skatter mm.

När det gäller fotbollsstraffar så är min erfarenhet som målvakt att det handlar mycket om "flow" - om man räddat många skott innan i matchen tar man straffen också av bara farten.
22 jun | Unregistered CommenterSarke
Att sta kvar i mitten, om bollen inte hamnar i mitten, gör ofta att malvakten far avsevärt mycket mer kritik än om malvakten slänger sig at endera hallet (typ: han/hon förséker ju inte ens)). Har man lite grad av riskaversion som malvakt borde man alltsa slänge sig mer än vad en ren jämviktsanalys pabjuder. Eller rättare sagt, en bra jämviktsanalys maste ta hänsyn till det.
22 jun | Unregistered CommenterMikael

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.