Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny ekonomikrönika. Om banker. | Main | sommarens samtalsämne: valet av basår vid tillväxtberäkningar »
lördag
jul012006

sommarläsningstips

Den minskade bloggaktiviteten senaste tiden beror (till ingens egentliga förvåning) på någon form av semester från min sida. Nästa vecka semestrar jag dock på ett ganska bloggvänligt ställe, nämligen den svenska samhällsdebattens egen lilla hultsfredsfestival: politikerveckan i visby. Den följes med fördel på Almedalsbloggen.

 

Tre ytterligare lästips för sommaren:

Erlend Loes nya bok Doppler har nyss kommit som pocket. Handlar om en snubbe som flyttar ut till skogen och bor med en älg i ett tält. Efter ett tag flyttar även en moderat ut i skogen.

Tim Harford, The Undercover Economist. Som freakonomics,  fast bättre (vilket jag vill minnas att den gode Pontus antytt för länge sedan, men nu kan jag efter läsning av båda bara instämma).

Samt, naturligtvis, Statsrådet och döden av Bo Baldersson

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

The undercover economist är mycket bra. Den borde vara kurslitteratur på a-nivån!

Erland Loes bok verkar ju vara en travesti på sub-commandante Orbacks historia om släktingen med hästen.
3 jul | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.