Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur skapades Rehn-Meidnermodellen? | Main | Florida svarar Glaeser om bohemian index mm »
fredag
jul282006

Demokraternas 'lösning' på 'problemet' illegala invandrare?

De flesta länder har politiker som kör 'invandrarna tar våra jobb'-argumentationen. I USA är detta faktiskt oftast demokraternas argument. Vad sägs om följande citat ur en artikel i NYT (kräver kostnadsfri registrering):

If we are really serious about turning back the tide of illegal immigration, we should start by raising the minimum wage from $5.15 per hour to something closer to $8. [...] Before we had mass illegal immigration in this country, hotel beds were made, office floors were cleaned, restaurant dishes were washed and crops were picked — by Americans.

[...] If we raise the minimum wage, it’s possible some low-end jobs may be lost; but more Americans would also be willing to work in such jobs, thereby denying them to people who aren’t supposed to be here in the first place.

Författare: Michael S. Dukakis, governor of Massachusetts from 1975 to 1979 and from 1983 to 1991, professor of political science at Northeastern University. Daniel J. B. Mitchell, professor of management and public policy at the University of California at Los Angeles.

(via marginalrevolution)

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

Dukakis artikel är knappast representativ för demokraternas politik. I senaten och representanthuset har de föreslagit uppehållstillstånd och "a path to citizenship" för illegala invandrare kopplat till ökade gränskontroller och kontroller av att företagen inte hyr svart arbetskraft. Republikanerna är dels rädda för att de illegala invandrarna ska få rösträtt - eftersom latinamerikaner oftast röstar på demokraterna - och dels måste de tillfredsställe sina basväljare med semirasistiska värderingar.
28 jul | Unregistered CommenterJoachim
... och de (republikanerna) har därför låst sig vid en lösning som innebär tuffare gränskontroller, och den mer radikala falangen har till och med föreslagit tvångsdeporteringar av invandrare.
28 jul | Unregistered CommenterJoachim
SÅ tanken är att amerikanerna ska ta invandrarnas jobb...
28 jul | Unregistered CommenterSarke
Det finns såklart högst varierande åsikter inom båda partier. 'a path to citizenship' låter onekligen vettigare än idén att amerikanerna ska ta de illegala invandrarnas jobb, som hr sarke formulerar det.
28 jul | Unregistered Commenterbergh
Vad då "faktiskt ofta demokraternas argument"? Med tanke på deras inte allt för avlägsna förflutna är det väl passande att de kör med halvrasistiska argument.

Det låter som du fallit i fällan att tro att rasism är en högergrej.
oops, att jag skrev "faktiskt" beror nog på att jag skriver i Sverige, och här förutsätts demokrater vara förnuftiga och republikaner galna. Men riktigt så enkelt är det ju inte...
28 jul | Unregistered Commenterbergh
Exakt... Har för mig att Bill Clinton, som väl får anses höra till de större nutida presidenterna (och då menar jag inte längden), var/är för dödsstraff? Ganska oresonligt, sett så här från gamla Svedala...

Vänligen,

A sugarplum lunker
Republikanerna har blivit totalt galna sedan Reagan. Inget görs åt budgetunderskottet, miljöproblemen, fattigdomen, skolorna och folks avsaknad av sjukförsäkringar. Istället har man denna vår lagt krutet på att lagstifta om förbud för homoäktenskap och flaggbränning. Ofattbart...

Demokratiska partiet hade en del rasister innan 50-talet men i och med medborgarrättsrörelsens framväxt på 60-talet förlorade man dessa väljare till republikanerna, och alltsedan dess har man problem att vinna i sydstaterna.

Sett ur en svensk kontext kan ingen betvivla att demokraterna representerar den vettiga parten i amerikansk politik. De täcker allt från s till m, och kanske även v, medan republikanerna ligger långt till höger om m.

Clinton godkände för övrigt avrättandet av en förståndshandikappad pojke under sin tid som guvernör i Arkansas... men ingen kan ta ifrån honom en lyckad ekonomisk politik som president.
28 jul | Unregistered CommenterJoachim
"oops, att jag skrev "faktiskt" beror nog på att jag skriver i Sverige, och här förutsätts demokrater vara förnuftiga och republikaner galna. Men riktigt så enkelt är det ju inte..."

Nej, precis. Demokraterna i USA går från ungefär vänsterpartiet till Folkpartiet, och republikanerna från typ Folkpartiet till KD. Det som heter "Liberal" här heter oftast "Centrist" i USA. Det blir liksom så när man bara har två partier i praktiken. Då måste både partierna ha en hög med extrema knäppgökar. :)

http://lennartregebro.blogspot.com/2006/01/vntern-och-hgern-i-usa-och-hr.html
Er... "Inget görs åt budgetunderskottet". Må så vara, men detta verkar ju vara på god väg att eliminera sig självt. I år hamnar man på 2,3 procent vilket är bra mycket lägre än vad som prognosticerats. Och trenden är sjunkande. Allt enligt the Economist.
"Demokratiska partiet hade en del rasister innan 50-talet men i och med medborgarrättsrörelsens framväxt på 60-talet förlorade man dessa väljare till republikanerna, och alltsedan dess har man problem att vinna i sydstaterna. "

Att säga att de hade en del rasister är väl en underdrift. De var ju det statsbärandet partiet i Södern där de upprätthöll Jim Crow-lagarna. Dessutom var det väl snarare fram till 60-talet som det såg ut på det viset?

Sen att nordstatsdemokraterna var mindre rasistiska är en annan sak liksom att även republikanerna var rasister.
Skrev om det där häromdagen. Tyckte att hög minimilön och hårda kontroller lät ganska så svenskt.

http://www.katallaxi.se/2006/07/25/minimilon-som-mur/
28 jul | Unregistered CommenterDennis
"Demokraterna i USA går från ungefär vänsterpartiet till Folkpartiet, och republikanerna från typ Folkpartiet till KD."

Det här är ett absurt påstående. Har du varit i USA eller följt den amerikanska debatten? Skulle republikanernas politik ligga någonstans mellan Folkpartiet och KD? Åtskilliga (en majoritet) republikaner vill förbjuda abort, förbjuda homoäktenskap, sätta upp de tio budorden i federala domstolar och förbjuda undervisning om Darwins utvecklingslära i offentliga skolor. När det gäller ekonomin så är man starkt antifackliga, emot allmän välfärd (både i svensk modell och en mer nyliberal modell med sponsrade individuella sjukförsäkringar), för en minimal och ickeprogessiv skatteskala. Sen har vi miljön där framträdande republikaner såsom senatorn James Inhofe jämför vetenskapsmän som varnar för växthuseffekten med Naziläkare. Och internationell förespråkar man en unilateral interventionistisk politik med "preemptive wars", samtidigt som man vill sänka biståndet från dagens redan låga nivåer.

Jag ser alltså ingen koppling mellan svensk borgerlighet och republikanerna. Tack och lov.
Demokratiska partiet skulle snarare kunna kvalificera sig som de borgerligas motsvarighet i USA, fastän de i sina konkreta ställningstagande ligger till höger om moderaterna (när det gäller t.ex. allmän sjukvård). Det finns inget egentligt vänsteralternativ i USA bortsett från en del enskilda demokrater samt det lilla Green Party.
29 jul | Unregistered CommenterJoachim
"Att säga att de hade en del rasister är väl en underdrift. De var ju det statsbärandet partiet i Södern där de upprätthöll Jim Crow-lagarna. Dessutom var det väl snarare fram till 60-talet som det såg ut på det viset?"

Sant, och därför är det egentligen mer rättvisande att tala om ett Demokratiskt parti pre och post-1960. Fram till 1960 var den ideologiska skillnaden mellan rep och dem inte densamma som idag. Sedan 60-talet har demokraterna varit liberalernas parti och republikanerna de konservativas.
29 jul | Unregistered CommenterJoachim
Visst, jag var lite kort ovan, men Joachism invändningar är alla besvarade i bloggartikeln jag länkade till.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.