Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Demokraternas 'lösning' på 'problemet' illegala invandrare? | Main | Lästips sent i juli »
tisdag
jul252006

Florida svarar Glaeser om bohemian index mm

Upptäckte nyss att Richard Florida (The Rise of the Creative class) skrivit ett svarGlaesers kritik av hans idéer om korrelationen mellan bohemer, gaytolerans och tillväxt.

I korthet låter det ungefär så här (jag har läst in ganska mycket mellan raderna i Floridas svar)

Glaeser: Din bok, som säljer så jämrans bra, med de här snittsiga indexen som ska förklara tillväxt... Jag testade att inkludera ett mått på humankapital i dina data, och då blir dina index insignifikanta!

Florida: Aha, en harvardprofessor refererar till min bok, utmärkt! Indexen, just det, de är högt korrelerade med humankapital. Men hur mycket säljer humankapitalteori jämfört en bok om bohemian-gay-tolerance factors?

Glaeser: mm... men då faller väl en del av policyimplikationerna, man kan ju knappast skapa tillväxt genom att bohemifiera vissa stadsdelar?

Florida: Naturligtvis inte, både mina vänner och mina fiender har helt missförstått policyimplikationerna. Det skapar ett väldigt säljande buzz, men jag lovar: missförstånden stör mig hela vägen till banken!

Glaeser: ...

Florida: Förresten, i min nya bok talar jag om tillväxtens tre T: Tolerans, talang, teknologi. Du vet väl att en teoris framgång avgörs av om de centrala begreppen är tre till antalet och börjar på samma bokstav?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fast de kan ju också vara fyra P, eller tillochmed 36 R! Men samma bokstav på varje ord, det är nödvändigt för att businessstudenterna skall lyckas memorera modellerna till tentan ;).

Klassen av teoretiska modeller de har är helt klart begränsad.
26 jul | Unregistered Commenterpontus
Bäste Dr Bergh,

Ett kul replikskifte kring ett högintressant ämne! Några egna pekfingerviftande reflektioner...

Jag noterar att Glaeser gärna refererar till sin egen forskning i sin recension. Inget ont i det, men han har några "I have always argued that..." som vore han Den Nya Ekonomiska Geografins Fader själv. Med ett minimum av ödmjukhet borde väl Paul Krugman & co nämnas? Visst, Adam Smith och Alfred Marshall finns med, men nog borde aktuellare forskning kunna bjudas lite plats? Brist på hjärterum, kanske? ;-)

Jag noterar också att Florida inte stavar rätt när han refererar till Gianmarco Ottaviano (vilket blir Gianmarco Ottovanio) i sitt svar till Glaeser. Det är i och för sig lätt hänt att slinta över tangentbordet, men det ger ett slarvigt intryck...

Apropå de 3 T:na... I min bok är det 4 T. Tycker nämligen att Trade också har något med utveckling och tillväxt att göra. Men det kanske är starkt korrelerat med mängden bohemer (öppenhet -> större flöde av bohemiska idéer över gränserna -> mer bohemer här och var) och täcks därför av Floridas bok? ;-) Eller så sparar han det till den obligatoriska uppföljaren?

För övrigt tycker jag mycket om att läsa denne Wetterberg. Insiktsfull, kunnig och skriver bra. Go, Gunnar, go!

pontus,

Matematik är inget ändamål i sig utan ett medel. Kanske kan matematiskt eleganta modeller gestalta usla ekonomiska idéer... Precis som tramsigt triviala modeller kan användas för att visa briljanta infall... Vilket som är lättast att publicera och ger mest respekt är en sak, men nog finns det plats för flera ansatser? Eller sitter du med en modell med endast 2T, dvs utan Tolerans... ;-)

Med utmärkt högaktning

A sugarplum lunker
Nu verkar även Centerpartiet ha fattat galoppen...

Saxat från DI:s hemsida idag (hoppas jag håller mig inom ramen för vad som är tillåtet när jag citerar; radera min post annars):

"I län med en stor andel homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) är nyföretagandet som störst, enligt en undersökning gjord av centerpartiet." Det hänvisas också till Floridas forskning.

Hm, cynikern i mig anar ett litet försök till röstfiske här...

Vänligen,

A sugarplum lunker

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.