Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rojas&Kamali, den demokratiska freden, den svenska modellen | Main | Har Sverige hög tillväxt och vems förtjänst är det i såfall? »
torsdag
aug102006

Feminism och andra nyheter

Johanna länkar till mig under etiketten "Feminister". Och när folk kommer hit handlar det mesta om pengar, tillväxt och kapitalism... (som om det råder någon motsättning) Hursomhelst: Det fick mig att införa en etikett med det hemska f-ordet. Tre inlägg har jag orkat märka ut hittills.

Andra nyheter: Squarespace kan nu förklara hur man läser denna blogg via RSS. De föreslår till och med en googlesökning för att hitta en RSS-läsare. Jag rekommenderar bloglines, så kommer du enkelt åt det du vill läsa från vilken dator som helst.

Slutligen har det dykt upp en boklista i vänstermarginalen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Du är helt enkelt inkvoterad :) Eller så får du se det som en uppmaning att skriva mer om feminism, så du fyller din nya kategori. Jag tycker det brukar mycket vara bra när det väl händer.
10 aug | Unregistered CommenterJohanna
Bergh: skriv gärna något där du omtolkar feministernas nonsens till en fråga om brott mot preferensernas "completeness". Jag tror synsätten kan mötas där!
10 aug | Unregistered Commenterpontus
när utvidgar du din boklista med de riktigt stora giganterna? binmore känns gjort.
11 aug | Unregistered CommenterMiriam
tyvärr finns inte erlend loes "blåst" på amazon. Såvitt det inte är "Die Tage müssen anders werden. Die Nächte auch." som fått en underlig översättning.
11 aug | Registered Commenterbergh
The Undercover Economist kanske?
11 aug | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.