Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Det låg pengar på gatan. Jag vet. Jag såg dem. | Main | Feminism och andra nyheter »
lördag
aug122006

Rojas&Kamali, den demokratiska freden, den svenska modellen

Rojas och Kamali har drabbat samman om integrationsutredningen. Sakine har en klok analys. Och en lång diskusisonstråd.

Innebär Libanonkriget att tesen att demokratier inte krigar mot varandra fallit? Inte enligt Johan, som samtidigt påstår sig själv tycka att "det är meningslöst att leta lagbundenheter i samhällsvetenskapen". Postmodern-wannabe?

Slutligen vill jag uppmärksamma läsekretsen på Marcus fundering:

Samtidigt ska vi komma ihåg att systemet [typ den svenska modellen med starka fack] har bidragit till att Sverige kunnat upprätthålla hög produktivitet och tillväxt, hög sysselsättning och höga minimilöner ända fram till nu (eller snarare fram till början av 90-talet).

 Detta påstående tål onekligen att diskuteras. Återkommer!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Plavix vs cumadin.
    Plavix official. Plavix side effects reactions.
  • Response
    Response: Provigil.
    Provigil.

Reader Comments (6)

Åh! Jag tackar för uppmärksamheten och förväntar mig nu en präktig kapning längs fotknölarna... Benskydd på!
12 aug | Unregistered CommenterMarcus
> Innebär Libanonkriget att tesen att demokratier inte
> krigar mot varandra fallit?

Det beror på hur man definierar "demokrati" och "krig". Med rätt definitioner så hamnar man lätt antingen vid att det inte finns och aldrig har funnits några demokratier i hela världen eller vid att det måste ingå pansarslag eller dylikt för att en konflikt skall räknas som krig. (Inte för att jag finner det problematiskt att kalla det aktuella exemplet för krig, då. Libanon/Hizbollah för demokrati däremot.)

Tesen om att demokratier sällan ens använder våld mot varandra ligger dock säker.
Thanx, vi kloka liberaler växer inte på träd ;)
13 aug | Unregistered CommenterSakine
Är du postmodernist, din jävel? Nejdå, vi vet förstås att man inte behöver vara "postmodernist", vad det nu betyder, för att tycka att det är tråkigt och meningslöst för oss samhällsvetare att leta efter lagbundenheter. Fast jag är inte heller vetenskapskrigstaliban, så ni som gillar sånt får gärna pyssla med det, om bara jag slipper.
13 aug | Unregistered CommenterJohan
Det är faktiskt tveksamt om du slipper: enligt ett förhandsbesked från krigsdomstolen kan ditt påstående att "det är meningslöst att leta lagbundenheter i samhällsvetenskapen" komma att tolkas som en provokation ;-)
13 aug | Registered Commenterbergh
Några lagbundenheter finns det väl? T ex att en konjunkturnedgång kombineras med en nedgång i arbetstiden?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.