Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« S-studenter vs Näringslivets Ekonomifakta | Main | Det låg pengar på gatan. Jag vet. Jag såg dem. »
måndag
aug142006

Reinfeldt riggar domedagsmaskin - förhindrar löfteskarusell?

Då var det dags att damma av Schelling igen. Ungefär så här sade Reinfeldt i lördags:

Allt socialdemokraterna föreslår i ökade anslag till kärnan i välfärdsverksamheten kommer vi att acceptera. Allt som gör det mindre lönsamt att arbeta kommer vi att ta strid mot.

Uttalandet har väckt besvikna reaktioner över moderatledarens populism och slösaktighet - se ex vis Annica Tiger och Johan Norberg. Men detta utspel kan visa sig vara ett genidrag.

Självklart är det en dålig idé att hälla skattepengar över den offentliga sektorn bara för att vinna ett val. Det vet Reinfeldt. Men - och detta är det intressanta - det vet socialdemokraterna också.

I en normal valrörelse brukar socialdemokraternas utgiftsvallöften vara aningen mer generösa: De föreslår en tandvårdsreform eller nåt så att de offentliga utgifterna blir, säg, 1220 miljarder. De borgerliga vill ge intryck av ekonomiskt ansvarstagande, säger nej till reformen och nöjer sig med offentliga utgifter på 1213 miljarder. Typ.

Men s-valarbetarna och LO lyckas nästan alltid dra igång en retorik enligt vilken skillnaden mellan god välfärdsstat och ont två-tredjedelssamhälle med nedrustad välfärd förefaller gå precis där, mellan 1220 och 1213 miljader - varpå de borgerliga får ett litet helvete i valrörelsen.

Nu vill Reinfeldt förhindra att årets valrörelse blir likadan. I god tid före presentationen av socialdemokraternas valmanifest, riggar han upp en domedagsmaskin för de offentliga finanserna. Alla socialdemokraternas vallöften om mer pengar till vård, skola och omsorg kommer han att gå med på.

Ju mer de lovar, desto dyrare blir det för den regering som vinner valet (antingen i skattemedel, eller i svekdebatt när löftena ska brytas).

Givet att Reinfeldts hot är trovärdigt, är det bästa socialdemokraterna nu kan göra att inte ge sig in i en löfteskarusell. Och då måste valrörelsen att handla om något annat än utgiftsökningar.

Återstår så frågan om hotets trovärdighet. En domedagsmaskin är som bekant helt meningslös om ingen vet att man har den - därav att bomben riggades upp mitt i sommartalet.

Är det trovärdigt att den faktiskt kommer att användas? Låt se, en borgerlig statsministerkandidat som av politiska skäl är beredd att ge löften som kan äventyra de offentliga finanserna... det känns väl aningen mer trovärdigt än sagan om ringen, åtminstone.

Intressant? Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (8)

Det mest intressanta resultatet tror jag man får om socialdemokraterna får för sig att loppet är helt kört, och bestämmer sig för att lova (ännu mer) guld och gröna skogar av ren illvilja för att de vet att alliansen inte kan genomföra det.
14 aug | Unregistered CommenterJohan Folin
Intressant. Inte nog med att Socialdemokraterna får ta ansvar för landets finanser i uppstädning efter borgerliga mandatperioder, nu ska vi också tvingas ta ansvar för att inte de borgerliga löftena innan val ska bli för vidlyftiga. Nåja, att ta ansvar brukar vi ju vara bra på så det går nog det också. :)
14 aug | Unregistered CommenterErik Laakso
Får mig att tänka på följande:

http://www.imdb.com/title/tt0057012/quotes
och globaljuggler får priset för att han snappade upp filmreferensen, helt riktigt:

Dr. Strangelove: Of course, the whole point of a Doomsday Machine is lost, if you *keep* it a *secret*! Why didn't you tell the world, EH?

Ambassador de Sadesky: It was to be announced at the Party Congress on Monday. As you know, the Premier loves surprises.
14 aug | Registered Commenterbergh
Lägg märke till att Reinfeldt bara talade om utgifterna för "vårdskolaomsorg". Vad än sossarna låtsas så utgör de bara en tredjedel av de offentliga utgifterna. Det finns oerhörda mängder med skattepengar som inte går till de centrala välfärdsområdena.

(Sedan är det inte pengabristen som är det primära problemet för vårdskolaomsorg, det är organisationen. Men Andreas är mitt prick med sin teori om domedagsmaskinen - man måste inte bara ha en bra politik, man måste också vinna valet)
14 aug | Unregistered CommenterPer Hagwall
Frågan är väl om man kan lita på att väljarna verkligen förstår att moderaterna lovar samma sak som sossarna.
Aha! Lite som när Reagan rustade omkull Sovjet alltså.
23 aug | Unregistered CommenterTilia

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.