Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om ekots utfrågningar och "ultimativa" krav i förhandlingar | Main | Uppföljning av skönhetsstudien. »
onsdag
aug232006

Bloggvalet i SVT

Det här var oväntat.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Gratulerar.

Det här, bland annat, ger svaret på "Why is he wasting his time on that activity?" (http://gregmankiw.blogspot.com/2006/07/should-blogging-be-rewarded.html)
23 aug | Unregistered Commenterpontus
Att det går att kommentera på jinges blogg är väl en sanning med modifikation...
Grattis! Jag saknar dock Jonas Morians blogg på den där listan...
23 aug | Unregistered CommenterJoachim
Fantastiskt kul.
Bra jobbat!
23 aug | Unregistered CommenterPuff
I bloggvalet har vi rätt att ta beslut men vi har inte rätt att ha beslutande folkomröstningar enligt vår grundlag!!! Se:
http://valjare06.blogspot.com/
23 aug | Unregistered Commenterval06
Jag tror den sympatiske Morian föll på sin partianknytning till socialdemokratin. För egen del börjar jag tröttna på att beskriva mig som liberal men inte folkpartist, så jag beställde jag nyss en laddning valprylar från centern...
23 aug | Registered Commenterbergh
``...börjar jag tröttna på att beskriva mig som liberal men inte folkpartist.'' Det ironiska är ju att en hel del skulle kunna beskrivas som ``folkpartister men inte liberaler.'' BTW, min röst är till salu. Highest bidder takes it; interesting trades considered.
24 aug | Unregistered Commenterdr
Jag köper allas röster, men bara i paket. Hittar du 200 till, företrädesvis i Svedala, pröjsar jag en tia per skalle. Det tar mig in i fullmäktige.
24 aug | Unregistered Commentergummo
``...börjar jag tröttna på att beskriva mig som liberal men inte folkpartist.'' Det ironiska är ju att en hel del skulle kunna beskrivas som ``folkpartister men inte liberaler.''

Den allra intressantaste frågan är väl om det finns några folkpartister som är liberaler, eller om partiet bara ägnar sig åt falsk marknadsföring.

27 aug | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.