Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Utrotas verkligen en djurart i minuten? | Main | Bloggvalet i SVT »
onsdag
aug232006

Om ekots utfrågningar och "ultimativa" krav i förhandlingar

I partiledarutfrågningarna i p1 frågar programledarna ständigt vilka krav som är "ultimativa" (finns alls ordet?) och därmed också vilka krav olika partier kan tänka sig att släppa vid förhandlingar med andra partier.

När partiledarna slingrar sig på dessa frågor, tycks utfrågarna känna att de lyckats i sin journalistiska gärning: De biter sig gärna fast med upprepade följdfrågor. I själva verket har utfrågningen då upphört att vara informativ, av följande skäl:

Inget parti kan räkna med egen majoritet. Alla partier kommer att behöva förhandla med andra. Ingen tänkande människa inleder en förhandling med att sanningsenligt berätta för alla vilka krav man är beredd att släppa och vilka som är viktiga - eftersom man då försämrar sin egen förhandlingssituation.

Av samma skäl förväntar sig ingen att man innan en förhandling ska svara på dylika frågor, och ingen skulle ändå lita på såna svar. Därför skulle ingen lägga tid på dylika frågor - men de flesta politiska journalister gör det likväl.

Ännu underligare är att vissa politiker svarar: Idag sade Maria Wetterstrand att deras krav för att stödja en s-regering är att mp får ministerposter. Kravet är trovärdigt menar hon, just eftersom de brutit exakt samma krav förut.

Den information som möjligen kan finnas i detta, är att Maria W räknar med att inte bli synad den här gången. Nog så intressant.

Intressant? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Fast hela idén om alliansen bygger ju på att man ska vara helt färdigförhandlade före valet för att desarmera anklagelser om borgerlig splittring och samtidigt kunna peka på att de röd-gröna minsann inte har en färdig regeringsförklaring.

Om sen Sverigedemokraterna eller nåt annat nytt parti kommer in och blir vågmästare är hela snacket om alliansen skitsnack och vi får en blocköverskridande regering, men det är ju så dags då.
24 aug | Unregistered CommenterNils
Så har jag inte uppfattat idén med Alliansen. Det vore ju desutom konstigt med tanke på att väljarna på valdagen kommer att bestämma styrkeförhållandena mellan de olika partierna, och därmed vilka som får mest inflytande. Mitt påpekande gäller för övrigt både höger- och vänsteralternativet.
24 aug | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.