Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En fundering om Irakkriget efter en Liberty Fund-konferens | Main | Om ekots utfrågningar och "ultimativa" krav i förhandlingar »
torsdag
aug242006

Utrotas verkligen en djurart i minuten?

Partiernas valaffischer har satts upp, och det finns en hel del att säga. Följande observation kommer från Erik, en av många kloka läsare:

Enligt en av miljöpartiets affischer utrotas en djurart varje minut. Det betyder 525600 djurarter om året. Det låter mycket, inte minst med tanke på att organisationen IUCN World Conservation Union listar totalt 16119 djur och växter som utrotningshotade.

Om miljöpartiet har rätt, hinner samtliga dessa försvinna på mindre än två veckor (givet att utrotning inom 2 veckor är tillräckligt kriterium för att anses vara utrotningshotad idag). Och då är det ändå drygt en vecka kvar till valet. Här är något som inte stämmer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag har hört påståendet förut, fast då gällde det både djur och växter, och jag vill minnas att det handlade om både arter som man känner till och de arter som är okända. Låter som en ganska grov gissning.
24 aug | Unregistered CommenterDennis
Det är rätt vanligt bland miljönissar att påstås sådana här saker, och säga sånt som att vi är mitt bland en massutrotning som är den värsta i planetens historia och liknande. Ingen kan någonsin förklara grunden för påståendet.

Jag tror sådana här påståenden är ett resultat av en lång kedja överdrifter och missförstånd, där ingen i kedjan någon gör en fakta kolla eller funderar på om det är rimligt. Ett liknande exempel är påståenden från vänster om att folkpartiet har hyllat Pinochet (jo, jag har hört sådana saker påstås).

Nån börjar med att, som ren förolämpning, kalla Pinochets ekonomiska politik för nyliberal. Nån annan tror dom menar att den verkligen är nyliberal. Han för det vidare, och nån missuppfattar det som att man menar att all Pinochets politik var nyliberal.

När man sedan debatterar vänsterns diktaturstöd så säger nån obönhörligen "alla partier är lika illa", och då frågar man vilka diktaturer folkpartiet har stött, och ja, då drar dom vilt till med "Pinochets Chile" i förhoppningen om att dom skall ha rätt. För dom "vet" ju att Pinochet är liberal, det har dom hört.

Samma sak är det här. Nån säger att det är historiens (alltså dom senaste 5-6 tusen år sedan) värsta massutrotning. Nån tror man menar hela planetens historia (4 .5 miljarder år). När nån kritiserar detta och kräver fakta, så drar man till med "en djurart i minuten, bah!" bara för att vinna debatten. Och dom andra miljönissarna hör påståendet, och för det vidare, och så har det förvandlats till sanning,

Och ingenstans stannar nån upp och säger "vänta lite nu, är det här verkligen rimligt"?
Det lustiga, ja lite tragikomiska faktiskt, är att det de bekämpar är det bästa som kunde hända miljön. Det absolut miljöfarligaste som finns är fattiga människor. Bortsett från bilparken så finns det ingenting som är så destruktivt för miljön som människor vars existens hänger på vad naturen ger. Du har allt från svedjebönder i sydamerika till risbönder i Asien.

Det som skulle rädda miljön undan miljöförstöring är om den enorma jordbrukarmassan i världen minskades radikalt, och att jordbrukarna istället fick jobb i fabriker i städerna. Med andra ord, det som snabbast skulle rädda miljön är om folk blev rika genom frihandel, effektiviseringar av jordbruket, att en stor del av jordbrukarna blev till stadsbor istället.

Men det är inte lösningen som miljöpartisterna föreslår. Istället vill de att rika stadsbor av idag ska sluta vara stadsbor och istället bli fattiga svedjebönder vars existens beror på vad naturen ger.
24 aug | Unregistered CommenterBjörn
Med miljöpartiets kommentar och liten utveckling av ämnet.

http://www.faktoider.nu/djurutrotning.html
12 sep | Unregistered CommenterHexmaster

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.