Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SVT, bloggare och sånt. | Main | En fundering om Irakkriget efter en Liberty Fund-konferens »
fredag
aug252006

En spådom om ekonomipriset år 2025

Jag gissar härmed att ekonomipriset 2025 kommer att gå till Iris Bohnet och Benedikt Herrmann. Priset kommer vid det här laget sedan länge att vara ett allmänt samhällsvetenskapligt pris.

Benedikt är dock biolog, och när de båda belönas för forskning om länken mellan biologi, hormoner, beteende och institutioner kommer vissa att bli väldigt ilskna. Men inte särskilt många.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fan, det blir nog också den snyggaste nobelpristagaren hitills.

Btw, lite skvaller: Nobelpristageren Robert Engels favorit hobby är isdans. Det är sant. Och helt sjuuukt! Han är ju för fan typ 60!
26 aug | Unregistered Commenterpontus
Snyggaste? Schelling, för fan, honom med smält smör och lite jordgubbar på.
26 aug | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.