Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Naturresursernas förbannelse och institutionernas betydelse | Main | En spådom om ekonomipriset år 2025 »
måndag
aug282006

SVT, bloggare och sånt.

Det kanske verkar underligt att man hos dennis, men inte här, kan läsa att jag varit med i Agenda. I så fall är denna underlighet härmed åtgärdad.

Jag anar att SVT i allt större utsträckning kommer att blanda upp de vanliga tyckarna med bloggare, så här kommer några tips:

1. När TV vill ha med dig, ringer de dig på alla tillgängliga nummer och lämnar meddelande överallt - inklusive hos andra på din arbetsplats. De ber dig ringa tillbaka omedelbart. Man får lätt intrycket att det är lika akut som en hjärtinfarkt.

2. När de sedan får tag i dig, är det inte alls stressigt. Nu heter det i regel att de bara vill prata lite förutsättningslöst om nåt ämne. Vad de i själva verket testar, är om du har något intressant att säga och klarar av att säga det begripligt i hela meningar.

3. När du klarat detta test, ombeds du vara med i programmet och säga ungefär samma sak. Du förutsätts tacka ja, även om tre minuter i en morgonsoffa kostar dig en hel arbetsdag när du bor i Lund. De som jobbar på TV verkar tro att de som inte gör det, gör nästan vad som helst för att få vara med. Mycket tyder på att de har rätt.

4. TV har enormt genomslag. Även ett kort framträdande kan exempelvis leda till att du kallas till återträff med din högstadieklass.

Slutligen en kommentar kring SVTs bloggval, som jinge tycker att man ska bojkotta eftersom det går att rösta flera gånger (genom att ta bort kakan som gör att browsern minns att man redan röstat).

Det verkar övermaga. Sedan p1 surt avskaffade sin bloggkrönika, tycker jag snarare det är trevligt att SVT uppmärksammar bloggar på detta sätt. Även deras tjänst Nätkollen är bra och visar att de hänger med i hur nätet kan användas i debatten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Du är en kändis! Jag såg dig på TV!
Fått många skamliga förslag än?
29 aug | Unregistered CommenterJohan Folin
Märkligt att SVT tycker att du inte är "en framstående opinionsbildare". Jag skulle nog kunna räkna en hög berghska meriter som visar på att du faktiskt har en och annan kvalitet och erfarenhet som opinionsbildare, men låt säga att (a) jobbat på ett otal ledarsidor, (b) gett ut debattböcker och (c) skrivit på DN Debatt flera gånger -- det torde räcka en bra bit.

Men inte nog med det: De bjuder in dig till Agenda. Och uppmärksammar din blogg på Bloggvalet. Snart har de ju diskat dig från sin egen tävling!
29 aug | Unregistered CommenterJohan
Det gick ju jättebra, kul att se dig i TV. Det var ju inte en dag för sent.

Gillar speciellt beskrivningen av föräldraförsäkringen som det bidrag det är.

Har appropå bidrag med stort missmod följt argumenten för kommunala vårdnadsbidrag. De borgerliga vill ge fullt friska människor bidrag för att vara lediga. Det är ju lika hemskt som friår. Är de borgerliga för det också?

29 aug | Unregistered CommenterAnna W
Jag kan intyga att vi som ringer upp tilltänkta medverkande gör precis som du skriver. Personligen tillhör jag dock den minoritet journalister som inte anser det vara en medborgerlig plikt att komma till morgonsoffan bara för att man uttryckt en åsikt någonstans någon annan gång.

Dessutom kan jag ta åt mig äran för att ha sett till att SVT rekryterade Karl-Johan att sköta nätkollen - vilket jag gör. Han gör precis ett så bra jobb som jag trodde att han skulle. Att Nätkollen på något sätt skulle visa att SVT "hänger med" vill jag dock bestämt bestrida. Tyvärr är det tvärtom, i alla fall inom nyhetsorganisationen där jag ju jobbar.

Ja, jobbar ett par veckor till, alltså. Gud vet vad jag ska vara bitter på efter det...
29 aug | Unregistered Commentergudmundson
Gudmundson:
Betyder det att du kan börja blogga igen eller betyder det jag är för trött för att läsa innantill?
29 aug | Unregistered CommenterDennis
Hmm, Dennis. Om några veckor slutar jag på SVT. Vad framtida arbetsgivare sätter för gränser har jag ingen aning om. Just nu har jag inte ens någon tänkt framtida arbetsgivare, i och för sig. Så du kanske är nåt på spåren...

Men anledningen till att jag skulle besudla denna blogg med ytterligare en kommentar var ju inte att svara på Dennis antydningar. Tvärtom tänkte jag säga att Andreas gjorde bra ifrån sig i Agenda - vilket jag glömde skriva ovan.
29 aug | Unregistered Commentergudmundson
Gudmundson, det gjorde du uppenbarligen bra (åsyftar bl a rekryteringen av Karl-Johan) Nu när trenden är att gå off-line, ser jag fram emot att du gör comeback efter ett längre uppehåll.

Anna, det tror jag inte att de är. Än.
30 aug | Registered Commenterbergh
gudmundson, om du har något inflytande över den i övrigt utmärkta tjänsten Nätkollen kan du väl be dem reparera sin rss-feed som varit paj sedan igår?
30 aug | Unregistered CommenterFawkes

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.