Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skapar mer kapitalism alltid större klyftor? Exemplet Kina | Main | Humlans flygförmåga och den svenska modellen »
fredag
aug042006

Varför lägger ekonomer värdefull tid på att blogga?

The Economist har diskuterat frågan med Greg Mankiw, Gary Becker och Richard Posner. Västerbottens-Kuriren har pratat med... mig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Då kommer frågan: Är du Sveriges svar på Posener, eller är Västerbottenskuriren Sveriges svar på The Economist? :)
Skulle vara intressant om Andreas är Sveriges svar på Joachim Posener. Jag tror inte så mycket på den teorin :)
D'oh!
Själv tycker jag nog Andreas är intressantare än Posner. Posner verkar ibland vara en parodi med sitt enögt neoklassiska perspektiv och sin totala självsäkerhet att den model han presenterar ger en bra bild av verkligeheten utan att diskutera någon empriri.

Men jag kan hålla med om att det hade varit roligt om vi haft en hovrättsdomare i Sverige som bloggat med liknande åsikter. Tänk vilket ramaskri det blivit i pressen :-)
Skulle jag kunna få sticka ut hakan en aning? Ok, tack!

Vad är det som säger att ekonomers tid är värdefull? Vem anser att de gör nytta när de inte bloggar? Med en alternativkostnad nära noll är det väl inte så konstigt att de bloggar... ;-)

Med utmärkt högaktning,

A sugarplum lunker
Är det en allmänt anti-akademisk inställning du har eller är det riktat mot ekonomer, sugarplum?
Johan,

Jag försökte bara skoja lite. Inget illa menat.

A sugarplum lunker
Jag är inte ekonom själv så det är inga problem :-)
Hmm not sure if Andreas is more interesting than Posner. An intriguing question. Measurement is a problem. I would certainly rather spend 24 hours in SW19 with Dr Bergh. As for economists (though Posner is of course not an economist) use of time, check out this depressing site. But is he happy? http://stuartbuck.blogspot.com/2004/11/posner.html
8 aug | Unregistered Commenterdr
Sugerplum fairy:

Säg att Gary Becker tjänar 300k USD om året (exkl all moonlight) ... detta är alltså marknadens värdering av hans kompetens. Inte värdefull?

Ge mig en (1) samhällsvetare som arbetar akademiskt som tjänar mer än David Levine (500k USD enligt de senaste rykten)! Ekonomers tid är inte bara värdefull - den är värdefullast!
10 aug | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.