Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips | Main | Hur många "står utanför"? »
tisdag
sep122006

Tillbaka i Stockholm

Här kommer ett oväntat personligt inlägg. Jag har nyss återvänt till stockholm med nattåget efter ett skånebesök. Fantastiskt trevligt och tack till alla inblandade. Sommarens sista bad, en mjuktennis-mixed-dubbel-match i septembersolen (3-6, 4-6, 6-4, 4-6), amatörafton på AF, och nån ny politiskt korrekt charmknutte med glimten i ögat, Lunds bästa restaurang, ännu en FIFA-match med överlägset bollinnehav men helt utan avslut. God mat och gedigna företagareidyllisk kursgård och till slut en liten session på ec med kyckling och mimosasallad (det finns majschips i skåpet, ta för er).

Intressant nog känns det som om jag varit på besök hos vänner och nu återvänt hem.

Nu stundar Acemoglu med flera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ryktet säger dock att det var en läggmatch...
Kanske det närmaste en sommarstugeincident vi kan komma?
12 sep | Unregistered CommenterPuff

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.