Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ett skäl att rösta borgerligt | Main | Vad man säger sig ha råd till - och vad man faktiskt lägger pengar på »
torsdag
sep142006

Ett skäl att INTE ta debatter mot Sverigedemokraterna

CUF-ordföranden Fredrick Federley ska debattera mot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i en TV-soffa. Är det en bra idé?

Sverigedemokraterna stöds av ungefär 2 procent. Säg att Federley är i toppform och får 95 procent av tittarna med sig. Då är det ändå en jätteframgång för SD.

Mer än 98 procent måste tycka att Federley vinner debatten för att SD inte ska gynnas av tilltaget. Visst, Federley är en duktig debattör, men frågan är om ens Bill Clinton skulle klara av att vinna 98% av tittarna...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Ambien sleeping pill. Ambien overdose. Where can i buy ambien for next day delivery. Ambien online viagra. Ambien hallucinations dizziness.
 • Response
  Response: Tramadol.
  Tramadol 180. Tramadol affects drug test. Tramadol. Cheap tramadol prescriptions online. What is the street value for tramadol.
 • Response
  Is play free online slots casino online certificati

Reader Comments (9)

That's what I would call "Fuzzy Math". If 2% vote for SD, doesn't around 15% vote for C? 83% think both stink! So if Fredrick can get 20% to like him, he should be OK.
14 sep | Unregistered CommenterMikke
Absolut. Men min normativa utgångspunkt för analysen var att göra Sverigedemokraterna så små som möjligt.
14 sep | Registered Commenterbergh
Why would you assume that the viewers of SVT or TV8, or whatever network is hosting this, are a random sample of the Swedish electorate? My guess is that on any given night they are even less likely to like SD; so your argument might be a good one. On the other hand, for this particular debate there will probably be a fair amount of self-selection going on; SD supporters want to see their man in action. If that's the case, they will be overrepresented and Federley can coast, secure in the knowledge that he only has to look good to <98% of viewers.
15 sep | Unregistered Commenterdr
Jag tror att du har rätt. Yttrandefrihetens vänner har ingen anledning att aktivt hjälpa fram rasister till mikrofonerna.
15 sep | Unregistered CommenterJoachim
Vilka är alla dessa människor som uppenbarligen kan läsa, men inte skriva svenska?

Förövrigt, det är extremt risky att ta en sån debatt. Såtillvida inte man är e x t r e m t bra förberedd kan SD få in ett sluggerargument så att de "vinner" debatten. Då har man gjort samhället en enorm björntjänst.

Principen är riktig, och viktig, dock.
15 sep | Unregistered Commenterpontus
Ursäkta om jag inte förstod dig riktigt, menar du att man inte skall ta en debatt för att det skulle kunna gynna motståndaren?

Om man utsträckte denna logik så skulle ju Göran Persson inte kunna ta debatter med Fredrik Reinfeldt, eftersom sossarna är ett större parti och därmed skulle ett sämre debattinlägg kunna gynna moderaterna?
Eftersom sossarna är största partiet skulle GP ju faktiskt inte kunna debattera med någon enda person. De tror däremot på att bemöta argumentation och påståenden och därigenom visa på motståndarens svagheter.

Tror du verkligen att det hade varit bättre av S/V/MP att försöka tiga ihjäl alliansen?

Sverigedemokraterna har man hittils "tigit" upp till två procent, hur mycket skall de "tigas" upp innan det är OK att ta debatter med dem?
15 sep | Unregistered CommenterMikael
Mikael, skillnaden mellan s/v/mp och alliansen är ju betydligt mindre än mellan SD och deras motståndare.

Om SD släppts in i TV-debatter oftare än vad som skett, skulle de sannolikt haft betydligt mer än 2 procent idag.
15 sep | Unregistered Commenterbergh
Eftersom tv-debatter inte ger någon hjälp till väljarna att fatta ett överlagt beslut kan det inte heller ses som något demokratiskt problem om de etablerade partierna inte debatterar mot SD.
Vi är uppenbarligen flera Mikael som kommenterar hos Bergh.Börjar härmed kalla mig Mikael S. Men är inte din normativa utgångspunkt ändå ganska kontroversiell likaså. D v s om individer hade en viss typ av preferens, och SD står för den typen av preferens, är det bäst att de inte släpps fram då så att röstande individen inte "upptäcker" detta. Eller är det bara av skäl att SD kan få in någon bra punchline och vinna röster hos individer som egentligen inte egentligen sympatiserar mest med SD.

Man bör kanske inte initiera debatter med SD, men jag finner det lite orimligt att samtidigt konsekvent neka till debatter som sker på SDs initiativ.

Men att folk har knepiga åsikter och röstar på saker som SD för små(och stor-)rasistiska människor i landsbygd eller vänsterpartiet som inte respekterar äganderätter är väl något som kommer med vårt system.

Däremot leder detta in på det eviga mantrat om att "alla bör gå och rösta", vilket jag har svårt att helhjärtat stödja. För att vara lite politiskt inkorrekt, och kanske lite för trött, ser jag det som en garant för bättre ekonomisk politik och liknande om färre går och röstar (eftersom lågutbildade, rätta mig om jag har fel, tenderar att vara överrepresenterade bland de icke-röstande). Det kan nog vara bra för att minimera både partier som t ex SD och V att alla inte går och röstar.
16 sep | Unregistered CommenterMikael

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.