Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Sverigedemokraternas framgångar i Skånes LA | Main | LNB-krönika om finansdepartementet och socialdepartementet »
måndag
sep182006

Folkpartiet fortsätter ömsa väljare

I Fronesis (pretentiös, lite vänster och lagom obegriplig) skriver Martin Karlsson (full begripligt) om folkpartiet. Hans poäng är att det är onödigt att oja sig över att partier ändrar åsikt över tiden, eftersom verkligheten förändras. Det intressanta är  hur partiets förhållningssätt till verkligheten förändrats.

En annan av Martins poänger är att det nya folkpartiet lockar en annan typ av väljare än det gamla. Den nya folkpartisten är mindre positiv till homoadoption, skuldavskrivning, flyktingmottagning, arbetskraftsinvandring och mer positiv till hårdare straff.

Artikeln bygger på väljarundersökningen efter 2002 års val. Innan årets valrörelse med krav på fler poliser, betyg i ordning & uppförande och en svensk litteraturkanon. Samt naturligtvis innan dataintrångsskandelen som skrämde bort ytterligare runt 2.5 procent från partiet.

Det ska bli intressant att se vad den genomsnittliga fp-väljaren i årets val är för en figur.

i? Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Det ska bli intressant vad eftervärldens forskare säger om Folkpartiets förändring och vad som drev den. Idag är C klart mer liberala än Fp. Fp har blivit till Sveriges mest konservativa parti.
18 sep | Unregistered CommenterJoachim
Nu är jag tillfälligt trött på politiska diskussioner så jag ska inte ge något längre mothugg till Joachim. Men jag måste ändå fråga vad du baserar din uppfattning på?

Folkpartiets politk har förändrats betydligt mindre än vad bilden av folkpartiet har gjort vill jag hävda. Våra väljare må vara mindre varma anhängare av homoadoption, flyktingmottagning m.m. än tidigare men vi har inte ändrat åsikt.

Visst har retoriken från Rojas och några andra varit felaktig ibland men inget parti är perfekt. Centern, som jag håller med har genomgått en jättepositiv utveckling, har ju fortfarande sitt oliberala landsbygdsvurmande t ex.
Vilket av de båda som är mest (social)liberalt kan diskuteras, men jag tycker inte att det är särskilt intressant. Det intressanta är i vilken riktning man rör sig, och huruvida det skall belönas eller ej. Eftersom jag anser att FP rör sig i konservativ riktning, medan C blir allt mer frihetligare var mitt val enkelt i söndags. Nu hoppas jag på "tvätt" i FP och återgång till kärnvärderingarna. Det kan nog inte ske utan byte av partiledare.
Irrelevant (men ändå): "Bronsplatsen gick till Andreas Bergh på bloggen Berghs Betraktelser, som fick elva procent och 196 röster."
19 sep | Unregistered Commenterpontus
Gustav, jag håller med. Birgitta Rydberg kräver "tvätt" i dagens DN

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=573748&previousRenderType=2

men jag tror inte det tar skruv. Den nya regeringen överskuggar kritiken och Rydberg skulle haft fler tunga undertecknare.

Pontus, det är väl inte alls irrelevant. Jag firade till jättesent på natten i söndags.
19 sep | Unregistered Commenterbergh
Fast att väljarna förändras i mainstreamrikninging när ett parti går från 4 procent till 13 procent av rösterna är väl knappast ett argument för någonting?
19 sep | Unregistered Commenteranders
Johan R> Det handlar framför allt om hur retoriken förändrats. Betoningen på "lag och ordning", krav, buggning osv lutar väl mer åt konservativt än åt liberalt håll. Liberaler tenderar att ha mer nyanserade uppfattningar, och att undvika att skuldbelägga redan utsatta grupper.
19 sep | Unregistered CommenterJoachim
Jag tycker nog inte lag och ordning behöver vara oliberalt. Vi är ju trots allt inte, och har aldrig varit, några nyliberaler utan vi accepterar att staten har en roll att fylla, bland annat att ge människorna trygghet från övergrepp.

Sedan skulle jag gärna se ett mer radikalt Fp. Men om man väger Fp:s nackdelar som framförallt finns på det retoriska planet mot centerns nackdelar i form av kärnkraftsmotstånd, speciella regler för jordbruket och landsbygdstöd kommer jag fram till att Fp ändå är bättre. Men jag kan förstå att man kan göra en annan bedömning som liberal.

Däremot kan jag knappast förstå hur man kan komma fram till att vi är det mest konservativa partiet.

Sedan vill jag gärna vilka redan utsatta grupper vi skuldbelägger. Jag uppfattar inte vår retorik som att vin skyller på några särskilda grupper överhuvudtaget utom sossar.
En annan intressant grej med det här valet är hur både kådisar och vi folkpartister jublade trots tillbakagången för våra partier. Ytterligare en liten motgång för public choice-teorin således :-)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.