Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Är valet en seger för den socialdemokratiska modellen? | Main | Om Sverigedemokraternas framgångar i Skånes LA »
tisdag
sep192006

valvaka, vänsteranalys & SVT:s bloggval

Isobel sammanfattar varför det finns skäl att vara glad. Till hennes 9 punkter kan väl bara tilläggas att det gick dåligt för s, v och kd.

Ge oss ett val ger en vänsteranalys av hur Alliansen kunde vinna. Bra diskussionstråd om vart socialdemokratin tar vägen nu.

SVT:s bloggval är avgjort. På slutet rusade Vänster och Joel Malmqvist iväg i ett race om förstaplatsen. Lustig kommentar av Joel här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Kan vi inte också lägga till att både Robinson Jan-Emanuel (biffen med sanningsmonopol pga att han har gått "livets hårda skola"), samt Schyman åkte ut!

Det bör tamejtusan firas!!
19 sep | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.