Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är valet en seger för den socialdemokratiska modellen? | Main | Om Sverigedemokraternas framgångar i Skånes LA »
tisdag
sep192006

valvaka, vänsteranalys & SVT:s bloggval

Isobel sammanfattar varför det finns skäl att vara glad. Till hennes 9 punkter kan väl bara tilläggas att det gick dåligt för s, v och kd.

Ge oss ett val ger en vänsteranalys av hur Alliansen kunde vinna. Bra diskussionstråd om vart socialdemokratin tar vägen nu.

SVT:s bloggval är avgjort. På slutet rusade Vänster och Joel Malmqvist iväg i ett race om förstaplatsen. Lustig kommentar av Joel här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Kan vi inte också lägga till att både Robinson Jan-Emanuel (biffen med sanningsmonopol pga att han har gått "livets hårda skola"), samt Schyman åkte ut!

Det bör tamejtusan firas!!
19 sep | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.