Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-krönika om Sverigedemokraterna | Main | Utesluter en jämn könsfördelning att ministrar rekryteras efter kompetens? »
måndag
sep252006

Miljötänk den amerikanska vägen: marknad och politik

Fairfax, Virginia: Här finns en särskild fil på motorvägen, avsedd för motorfordon med minst två personer. Syfte: att uppmuntra samåkning. Kör man ensam där blir det böter.

Ur USA today: Wal-Mart ska fila upp sin miljöprofil rejält. Hybridbilar, minskad bränsleanvändning, 100 % fisk inköpt från "sustainable fisheries" utvalda av non-profit organisationen Marine Stewardship Council, lågenergilampor och ökad återvinning, och mindre förpackningsmaterial är bara några av nymodigheterna.

Samarbete med miljögrupper som tidigare kritiserat företaget är såkart också en del av strategin.

Vidare vill förtaget ha handel med utsläppsrättigheter:

[wal-mart] is even actively supporting the idea of a system for companies to "trade" carbon dioxide credits. Wal-Mart believes it can save lots of credits by saving energy, and it can sell them for millions of dollars to companies that can't.

WakeUpWalMart är kritisk och menar att företaget bara vill tjäna pengar på att ha en grön profil. Självfallet är det så. Men effektivare förpackningar sparar onekligen både pengar och naturresurser, så varför sura över det?

En annan aspekt är ju att alla produkter som miljömedvetna konsumenter tror vara självklart etiska och bra, inte nödvändigtvis är det.

Det struntar dock Wal-Mart i, sålänge folk är beredda att betala extra för Biodynamiskt odlat (även kommenterat i UNT) och Fair Trade (mer ).

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Det här är en riktigt pinsam paradox: när den efterlängtade förändringen mot miljöanpassad produktion kommer, då blir miljömupparna sura för att den är efterfrågedriven. Hur skall den annars komma till? Skall företagen komma in i puberteten, få en identitetskris, klä sig i fjällräven rygga och av grupptillhörighet/osäkerhet börja producera miljövänligt?

Dessutom tror jag du har helt rätt i din analys: Den här typen av förändringar kommer att ske i ännu större utsträckning, och den enda möjligheten att dessa förändringar skall vara av godo är om konsumenterna är upplysta och ställer "sunda" krav. Vikten av konsumentinformation expanderar till ytterligare en dimension.
25 sep | Unregistered Commenterpontus
Att Wal-Mart låter miljökommunisterna få ett grepp om dem är sorgligt. Miljökommunisterna kommer nu att fortsätta attackera och svartmåla Wal-Mart.

"Genom att söka sitt eget intresse gynnar han ofta samhällets intresse mer effektivt än när han verkligen har för avsikt att gynna det senare. Jag har aldrig märkt att särskilt mycket gott har uträttats av sådana som föregivit sig idka handel för det allmännas bästa. Det är verkligen en tillgjordhet som inte är särskilt vanlig bland köpmän, och man behöver inte ägna många ord åt att avråda dem från den."
- Adam Smith

Avlatsindustrin - Etik i fonder och företag
http://www.avlatsindustrin.se/
25 sep | Unregistered CommenterRobin Hood
Det är en helrutten värld vi lever i och det lär ta mycket lång tid innan någonting (miljön, fattigdomen eller någonting annat) förändras till det bättre...

Det största problemet enligt min mening... Människor är kortsiktiga pga i) våra korta liv och ii) att det saknas belönings- och/eller bestraffningssystem efter döden... Lägg därtill att vi är iii) atomistiska...

Tror ni mig inte? Angående i) är ju (bristen på krafttag mot) miljöproblemen ett uppenbart exempel, eller varför inte bristen på en anständig äldreomsorg...

De flesta av oss kommer att sitta där ensamma och gaggiga, utan att komma ut i solen samt att bli hjälpta med intimhygien och städning. Likväl är det ingen stor fråga för politiker eller gemene man...

Det är ju så långt in i framtiden och varför oroa sig för något så långt bort? Eller är det många här som redan bokat rum på privata äldreboende och därmed är hyfsat långsiktiga? Tänkte väl det...

Apropå ii)... Trosuppfattningar är ju subjektiva och vi har säkert alla olika åsikter i frågan...

Apropå iii)... Varje människa är försvinnande liten i förhållande till mänskligheten... Därför är varje individs handlingar betydelselösa och incitamentet att ändra sitt beteende är svagt... Vi står därmed inför ett gigantiskt koordinationsproblem... Ty hur mycket Branson, Gates, Turner och andra filantroper (?) än ger är det inte det som kommer att ändra någonting i det långa loppet... Förändringen måste komma underifrån om det ska hända något... Accepterar vi antagandet att varje människa inser att hennes handlingar spelar en extremt liten roll i det stora hela, kommer ingen att ändra sitt beteende...

A sugarplum lunker
Bäste hr sugarplum, ni verkar vara deppig! är något på tok?

Som Popper sade: optimismen är en plikt! således, några påpekanden:

1. vi blir allt äldre, så tidshorisonten för att moraliskt beteende ska hinna betala sig förlängs ständigt.

2. Ganska många tror trots allt att det finns ett belöningssystem efter döden. Oklart om detta påverkar deras beteende under livet positivt eller negativt dock.

3. Varje människa är försvinnande liten, men människor har en enastående förmåga att härma varandra.

Betvivla aldrig att några få övertygade människor kan förändra världen... ty inget annat har någonsin gjort det. (fritt från sorkin... nu får det vara slut på flosklerna)
26 sep | Unregistered Commenterbergh
Robin Hood> Inlägg som ditt påminner om baksidorna med en borgerlig allians vid makten. Någonstans i denna konstellation återfinns ju en handfull nyliberala fundamentalister vilka är ungefär lika rationella som sina kommunistiska motsvarigheter... att samhället på något sätt skulle tjäna på att företag fullständigt skiter i vanligt hyfs och/eller konsumerar stora mängder mer energi än vad de behöver är en helt absurd tanke. Och en tanke som inte stöds av det svepande och lösryckta Adam Smith-citat som du ger oss (och även om det gjorde det skulle det vara fel).

Tillhör du de som tycker att de amerikanska plantageägarna borde behållit sina afrikanska slavar och att samhället skulle ha tjänat på detta?
26 sep | Unregistered CommenterJoachim
Om det är något som förändras till det bättre så är det fattigdomen. Utvecklingen, som den är just nu, har aldrig sett bättre ut för världens fattiga!
26 sep | Unregistered Commenterpontus
Pontus,

Det råder i och för sig delade meningar om det där, men visst hoppas jag att du har rätt (och mycket talar för det)...

En optimistisk syn har t ex Jeffrey Sachs i boken The End of Poverty.

A sugarplum lunker
Bäste Dr Bergh,

Det tycker jag var en trevlig maxim! (Synd bara att det inte är en rättighet!)

Kanske var jag aningen pessimistisk igår...

Det är inget fel på floskler (förutom att de är triviala påståenden)... Liksom klyschor är de dessutom oftast sanna...

Vänligen,

A sugarplum lunker
Det råder väl inte särskilt delade meningar om det (titta bara på statistik över asien)?

En optimistisk syn har Jeffrey "fattigdomsfällan" Sachs?
26 sep | Unregistered Commenterpontus
Joachim, mina åsikter är de motsatta som du tillskriver mig.
26 sep | Unregistered CommenterRobin Hood
Robin Hood> Ok, skönt att höra.
26 sep | Unregistered CommenterJoachim
Joachim> Nej vinstmaximerande företag undviker att slösa mer energi än de behöver, det gäller även andra produktionsmedel. Privilegiet att slösa någon annans resurser är förbehållet skurkar och politiker vilket ofta är samma sak.
Jag tror nog att det är bättre med en handfull nyliberaler som motarbetar offentliga utgifter än desto fler kommunister och miljönissar som vill förbjuda ränta och införa 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Vad tycker du?
27 sep | Unregistered CommenterP
Joachim,

Tänkvärt citat från Tim Hartford:

"Leaving lobbying activities aside, the most profitable company in the world, ExxonMobil, could abandon oil for solar energy but still do nothing to stop climate change because the solar panels would still be too expensive, the oil fields would be bought by competitors, and we would still use the internal combustion engine, because it's the cheapest way to move a car. We the consumers, not corporations, are the ones driving the cars, buying the junk and drinking the milkshakes. We, and the governments we elect, would achieve more if we weren't so happy to make the corporations our scapegoats."
27 sep | Unregistered Commenterpontus
Pontus,

Jo, optimist tycker jag nog att han får anses vara, eller vad sägs om följande passage (introduktionens fem första rader)?

"This book is about ending poverty in our time. It is not a forecast. I am not predicting what will happen, only explaining what can happen. Currently, more than eight million people around the world die each year because they are too poor to stay alive. Our generation can choose to end that extreme poverty by the year 2025."

A sugarplum lunker

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.