Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En krönika, en snutt i Neo - och en podcast. | Main | Fick ensamstående mödrar i USA det bättre under 90-talet? »
torsdag
jan112007

90 000 för en publikation!

På norska handelshögskolan i Bergen har de uppenbarligen bestämt sig för att ge folk incitament att forska - ur denna platsannons:

Publications in international refereed journals have high priority. A selection of A-journal publications is rewarded with publication bonus in the order of €10 000 (single authorship). In addition the personal annum can be increased through publications in some other selected journals.

Jag har sett poängsystem, "hedersanslagstavlor" och liknande - men det här var nog det starkaste ekonomiska incitament jag sett formaliserat hittills... (ävn om det är ganska dyrt i norge)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

På nationalekonomen på GU får vi sedan förra året 10000 SEK för "topp 30" och 50 000 SEK för "topp 5". Det är en bit kvar då...
det ställer till problem för tex dataforskare som har svårt att hitta bra tidsskrifter... luleå har också just nu system som ger mer pengar om man publicerar i bra tidsskrifter...
13 jan | Unregistered CommenterMagnus
Varför har dataforskare särskilt svårt att hitta bra tidskrifter?
Vad ar en ``dataforskare''? En som sysslar med empirisk forskning?
14 jan | Unregistered Commentervarnson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.