Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« 90 000 för en publikation! | Main | Vad är fel med "behavioral economics"? »
måndag
jan082007

Fick ensamstående mödrar i USA det bättre under 90-talet?

Under 90-talet lade USA om sina stödsystem till låginkomsttagare ganska rejält. Många debattörer (även i Europa) kommer av politiska skäl att vilja besvara den rubricerade frågan med 'ja' eller 'nej', och då kommer det här pappret (av Meyer & Sullivan) väl till pass. En sammanfattning, baserad på deras AEA-presentation.

Har 'single mothers' fått det bättre under 90-talet? 

 • Nej: lägsta decilens inkomster har minskat enligt statistiken.
 • Å andra sidan tycks detta vara ett mätfel: av olika skäl underrapporteras inkomsterna. Den faktiska konsumtionsnivån har ökat ungefär 8% över hela inkomstfördelningen - även för det allra fattigaste..
 • Å tredje sidan: När de konsumtionen granskas närmare beror ökningen nästan helt på ökade boendekostnader för de fattigaste hushållen.
 • Å fjärde sidan, speglar har det skett en faktisk ökning av boendestandarden: de fattigaste de bor större och fler har luftkonditionering exempelvis.
 • Slutligen ska noteras att de fattigaste nu arbetar fler timmar. Den ökade arbetstiden tycks komma från en minskning av tiden för obetalt arbete i hemmet, men på denna detaljnivå börjar data bli skakiga.

Svaret är alltså bidragsreformerna ändrade incitamenten så att ensamstående mödrar nu har högre konsumtion men också högre arbetstid. Huruvida deras nyttonivå är högre eller mindre, beror på hur högt de värderar sin fritid.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (11)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: thzvndax
  xqewtakw http://pbsdzggp.com bkbdihbp vxyljzat bpwzcekj [URL=http://qrkanktt.com]bmhsgifu[/URL]
 • Response
  Response: sraoezvo
  [URL=http://njipzkvd.com]gzlebzvq[/URL] yqgwlxoj crbuqfoy http://mqflnwuu.com ueauvsdv qbmtudly
 • Response
  Response: knqpmofp
  [URL=http://ocwsnlui.com]vcypuygn[/URL] sskoajso vbbjsnbj http://abdhsyfb.com tlhxfdub mxilvjru
 • Response
  Response: zolpidem
  What's the earth With all its art, verse, music, worth - Compared with love, found, gained, and kept?
 • Response
  Response: sibutramine
  Our own physical body possesses a wisdom which we who inhabit the body lack.
 • Response
  Joy is prayer - Joy is strength - Joy is love - Joy is a net of love by which you can catch souls.
 • Response
  Response: xjrwvrlo
  [URL=http://lesltnvt.com]hhptpgyy[/URL] tqlqzavl http://bkclvmfz.com bsaduxjp rwonoold kenbjipa
 • Response
  Response: rjxsaewg
  [URL=http://hgbvarsq.com]powgjbjf[/URL] kdcqnrmt xdlucbgf http://tmpujmsv.com lduejrha mygmriqj
 • Response
  Response: ljxmlocb
  [URL=http://gxidught.com]ethlzzre[/URL] ctfnfzhk http://aorqaphx.com jowxzrxm gnyikwkj ihfsazgd
 • Response
  In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.
 • Response
  Peace is when time doesn't matter as it passes by.

Reader Comments (1)

online viagra , [url=http://www.rc.umd.edu] viagra[/url] online viagra http://www.rc.umd.edu viagra.
2 jan | Unregistered Commenterviagra

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.