Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Exakt hur skapar fler kvinnor större vinster? | Main | 90 000 för en publikation! »
fredag
jan122007

En krönika, en snutt i Neo - och en podcast.

  • Den senaste LNB-krönikan ältar den långsikta trenden i förtidspensioner, och förutom de vanliga ställena, hamnade den i Hela Gotland. (ett hett debattämne där kanske?)
  • I Neos januarinummer jag en snutt om LO baserad på denna bloggpost. (Med "baserad på" menas att den är längre men inte innehåller någon ytterligare information...).
  • Slutligen: Min timbro-podcast har nu släppts. Lyssna på egen risk - jag är van att skriva artiklar och att föreläsa för åhörare - inte vid att sitta i en trumstudio och prata för mig själv. Trots detta finns det uppenbarligen folk som orkat igenom hela programmet och snappat upp poängen - ex vis den här snubben, som även får pluspoäng för att han påstår att mitt musikval är "rätt juste".

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag gillar Timbros podcasts men jag förstår ärligt talat inte varför man väljer att lägga hälften av tiden på musik när det finns så mycket intressant att diskutera.
12 jan | Unregistered CommenterFredrik
Intressant podcast. Jag uppskattar tipsen för studenter även om jag inte riktigt kan hålla med om allt. Själv lär jag mig vanligtvis mycket bättre genom att läsa kurslitteraturen på egen hand än att gå på föreläsningarna.

Ditt tips om att gå på andra föreläsningar ska jag följa. Jag kanske dyker upp på dina föreläsningar någon gång :-)

Du skriver i LNB-krönikan att aktivitetsersättning är samma sak som förtidspension, dvs "avföra en människa som arbetsoförmögen för resten av livet."

Vad grundar du det på?
12 jan | Unregistered CommenterJenny
Av Hedborgs utredning framgår att mycket få av de förtidspensionerade återgår till arbetslivet. Men jag hoppas - och tror - att så inte kommer att vara fallet i framtiden.

Johan, att jag rekommenderar att gå på föreläsningarna betyder inte att man inte lär sig på att läsa kurslitteraturen (men visst, jag ser din poäng). du är välkommen till kårhusets aula, där lär vara några hundra platser över :-)
13 jan | Unregistered Commenterbergh
angående studenter..personligen tillämpade jag det dära gå på föreläsningar, plugga på extentor tills jag började läsa de intressanta kurserna på d-nivå. och till viss del på c. för då blev det verkligen motiverade att läsa sig något och man såg vad man kunde använda kunskapen till och arbeta med tex. det är svårt att se det på nationalekonomiska a-kursen, och motivationen blir kanske därefter. mycket bra musik val f.ö
13 jan | Unregistered CommenterSofia
trevlig podcast. sommarpratare nästa?
16 jan | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.