Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför vill vissa ekonomer ha höjd minimilön i USA? | Main | Kan wikipedia ersätta läroboken? »
tisdag
jan302007

Sverige - himmel eller helvete? (del 2, minst)

Henrik tipsar om en artikel i National Post där skribenten träffat en svensk på en konferens och desustom läst Johan Norberg. På basis av dessa, kanske inte helt representativa upplevelser, sägs Sverige vara

"horribly expensive, sclerotically bureaucratic and riddled with slackers"
En spekulation från min sida: Förmodligen släpar den gängse uppfattningen av Sverige efter ganska betydligt tidsmässigt. Långt efter att Sverige fått rejäla ekonomiska problem från 1970 och framåt, satt bilden av Sverige som den ultimata
välfärdsstaten kvar, både hos svenskar och utländska bedömare.

 

Numera har bilden ändrats, fallet i den så kallade välståndsligan kan inte förnekas, och bilden av den svenska kollapsen börjar spridas.

Kruxet är bara att även den bilden nu börjar bli föråldrad. Sverige har liberaliserat och avreglerat ganska rejält, och om man undantar den sorgliga arbetsmarknaden ser det numera hyfsat ljust ut på många områden. Som det ser ut idag, sätter jag gärna mina slantar på att Den Kapitalistiska Välfärdsstaten står pall ett tag till.

Ett annat intressant påstående i artikeln:

A couple of years ago, Sweden was voted the "top nation brand" in an international survey.
Någon som vet vilken undersökning detta syftar på?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag skulle tro att det är Anholts undersökning som det syftas på.
http://www.nationbrandindex.com/

Minns inte riktigt hur det gick till, men jag tror de frågade en massa människor vad de tyckte om ett visst land. Och i någon av de första undersökningarna så var Sverige etta.

Jonas Morian skrev om det:
http://promemorian.blogspot.com/2005/06/nation-brand-och-nationell-identitet.html
http://promemorian.blogspot.com/2005/08/varumrket-sverige-ii.html
30 jan | Unregistered CommenterDennis
Tack Dennis! Skulle just tipsa om dessa länkar, men du hann först :-)
Jepp, Dennis hinner nästan alltid först :-)

Intressant undersökning. Jag tror det är helt riktigt att varumärket Sverige/Sweden är ganska starkt, av olika skäl.
30 jan | Unregistered Commenterbergh
National Post är såvitt jag kan se ett inte alldeles seriöst konservativt blad så att de förmedlar en skev bild av Sverige är väl att vänta.

På sin blogg skriver Norberg idag att det är sociala utgifter som fått Sverige att halka efter medan han i National Post också skyller på byråkrati, kollektivavtal och invandring.

Det skulle vara intressant att någon gång också få ta del av beläggen för alla dessa påståenden.
31 jan | Unregistered CommenterMartin
Förlåt Martin, men var har jag någonsin hävdat att Sverige har halkat efter pga invandring? Tvärtom har jag många gånger hävdat att ett av våra problem är att vi inte har haft mer invandring än vi har.

Vad jag skrev om i artikeln som National Post refererar till var att välfärdsstaten har förstört invandringen, inte att invandringen har förtstört välfärdsstaten.

Vänliga hälsningar,
Johan (som för övrigt också tror mycket på Sverige - särskilt i ett europeiskt perspektiv)
Okej, då måste jag ha läst National Post lite slarvigt (vilket iofs är vad sådana blaskor förtjänar). Förlåt.

Skulle man kunna få ta del av artikeln du refererar till? Jag tycker det är mycket intressant att se hur man beroende på politisk läggning lan tillskriva den svenska välfärdsstaten i stort sett vad man vill.

Att denna sedan är en ytterst föränderlig skapelse som verkar i en ytterst föränderlig miljö tycks bekymra väldigt få. Kolla inte en god story, liksom.

Jag gillar Berghs story att de skandinaviska välfärdsprojekten kunnat räddas i globaliseringens tidevarv genom öppenhet och goda institutioner. Tyvärr håller inte den storyn heller särskilt bra för en närmare koll. Så kanske är det i själva verket så att den skandinaviska välfärden gör något rätt?
1 feb | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.