Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sverige - himmel eller helvete? (del 2, minst) | Main | Införde s och c skolpeng 1990?? »
måndag
jan222007

Kan wikipedia ersätta läroboken?

Kursstart idag. Med hjälp av wikipedia, har jag lyckats bygga ut läroboken till något som täcker det mesta en mikrokurs borde innehålla.

Under dessa förberedelser slog det mig att det kanske skulle gå att ersätta kursboken helt och hållet och använda öppet material. Då skulle man undvika en del av problemen med amerikanska läroböcker, tidigare dryftade här.

Wiki är ofta utmärkt. Den här beskrivningen av welfare economics skulle exempelvis funka utmärkt på en B/C-kurs i offentlig ekonomi eller mikroekonomi. Det skulle dessutom bli möjligt att skräddarsy kurserna helt och hållet - hittills har alla Economics-böcker jag sett behövt kompletteras på ett eller annat sätt.

Och studenterna skulle komma billigare undan, 612 pix för Krugman & Wells är en del, och alternativen är inte billigare...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

Bäste Dr Bergh,

Är Wikipedia så pass tillförlitligt? Har läst en och annan rad om Star Wars/Star Trek fantaster (för att vara snäll) som redigerar och omredigerar varandras inlägg kontinuerligt eftersom de inte är överens.

Lite långsökt kanske, men ekonomer är ju inte heller kända för att vara ense... 8)

Skämt åsido, jag litar inte fullt ut på det som står skrivet där... Till skillnad från det som står skrivet i nationalekonomiska läroböcker! Heh, heh!

Högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
En lärare måste förstås kolla att det som står är ok.

Jag har dock noterat att just möjligheten för alla att ändra i texten, verkar göra att tokigheter försvinner, samt att det som får stå kvar är ganska balanserat.

Normen verkar vara att beskriva sakligt, men också ge exempel på kritik som finns mot exempelvis vissa skolor och begrepp.
22 jan | Unregistered Commenterbergh
http://www.mothugg.se/item/691

Snubblade faktiskt över neutralitetsartikeln i syften liknande dina och den duger väl på sin höjd för en övning i källkritik... ;)

Men jag gillar idén med öppna läroböcker. Sök på open (source) textbooks oc du ska finna en hel del.
22 jan | Unregistered CommenterJohan
Det gäller nog att kolla artiklarna noggrant då. Artikeln om marginalism t ex "http://en.wikipedia.org/wiki/Marginalism"
har i alla fall tidigare varit otroligt dålig.

Det är fler artiklar om ekonomi som drabbats av att marxister redigerar dem och lyckas förvirra alltihop.
Klart att det blir ett problem. Kursdeltagare kan ju sabotera osv. kan blir kaos till tentan. Kanske skall göra en skärmdump och länka till den på din hemsida istället? Då är du i alla fall säker på att inget förändras under kursens gång.

Kan ingen föreläsa makro så här: http://econlog.econlib.org/archives/2007/01/from_keynes_to.html ?
23 jan | Unregistered Commenterpontus
Pontus:
Det går att länka till en tidigare version av texten genom att titta på historiken.
23 jan | Unregistered CommenterDennis
Alternativet kan ju vara en massa stensiler av olika slag... något jag råkta ut för då och då. Bra ur faktasynpunkt dåligt då de inte är speciellt stimulerande och förvirrande när man läser det första gången.
24 jan | Unregistered CommenterMagnus
Jag läser medicin och det som står där är ofta väldigt bra, tror iofs inte att det skulle kunna ersätta en lärobok men många koncept inom anatomi, fysiologi och neurologi är väldigt bra beskrivna. Har använt det ganska ofta.
25 jan | Unregistered CommenterSanjay
Wikipedia har ofta bra artiklar om matematik också. Eventuella problem med dem är oftare att de är dåligt skrivna än att de innehåller direkta fel.

Men det finns förstås uppenbara skillnader mellan matematik eller medicin och mer politiska vetenskaper som nationalekonomi.
Wikipedia är inte tillförlitlig eftersom jag själv flera gånger har kunnat skriva in nonsens utan att någon reagerar. Samtidigt handlar det ofta om kopierat material från andra uppslagsverk på wikipedias webbplats.
29 jan | Unregistered CommenterJim
Delar din tanke kring att via "flytande media" ersätta en fast kursbok. Men nog är det så att det material man använder på högskolan bör faktagranskas.
29 jan | Unregistered CommenterLagerlöf
Observera skillnaden mellan "wiki" och "Wikipedia". En "wiki" är en sorts webbplats, som går att redigera. "Wikipedia" är en viss wiki, vars mål är att vara en fri encyklopedi. Observera även att altl innehåll på Wikipedia skapas av sina läsare - du kan också skapa en artikel eller ändra i en befintlig!
10 jan | Unregistered CommenterCalandrella

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.