Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« boktips | Main | Apropå distansutbildning som kassako... »
tisdag
okt162007

Invigning av nya Ratio

Själv är jag fjättrad i föreläsningssalen ett tag till (nåja), men ni som är i stockholm kan ju droppa in på invigningen av nya Ratio.

(man skulle anmält sig ser jag, men i mån av plats är det fritt fram att gå upp och testa mitt höj- och sänkbara skrivbord, provsitta i partiforskarens fåtölj och prata med Dan om entreprenörskap och med Niclas om skönhet.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Åh, höj- och sänkbart skrivbord! Jag avundas dig.
16 okt | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.