Senaste poster
Populära
Google Scholar
« boktips | Main | Apropå distansutbildning som kassako... »
tisdag
okt162007

Invigning av nya Ratio

Själv är jag fjättrad i föreläsningssalen ett tag till (nåja), men ni som är i stockholm kan ju droppa in på invigningen av nya Ratio.

(man skulle anmält sig ser jag, men i mån av plats är det fritt fram att gå upp och testa mitt höj- och sänkbara skrivbord, provsitta i partiforskarens fåtölj och prata med Dan om entreprenörskap och med Niclas om skönhet.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Åh, höj- och sänkbart skrivbord! Jag avundas dig.
16 okt | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.