Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Invigning av nya Ratio | Main | "Välj hur mycket du vill betala" - fungerar det? »
söndag
okt142007

Apropå distansutbildning som kassako...

Lundagård har snappat upp något som det glunkats om i korridorerna ett bra tag: försäljning av matematikföreläsningar på cd till studenter som går distanskursen i nationalekonomi.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (20)

Chockerande; tur att man aldrig någonsin har behövt köpa kurslitteratur skriven av kursföreståndaren, vare sig som kompendium eller (flämt) riktig bok. Nej fy för sådana tilltag. Bra att instutitionen slår ner hårt på sådant.

Jag ser ett annat stort samhällsproblem. Har instutitionen analyserat kostnaderna i att tillverka en CD? Visst är det orättvist att Absolute Music 173 säljs för en hundring när materialkostnaden är en tia? Ekonomer borde uppmärksamma dessa problem mer; jag föreslår att instutitionen går ut med ett pressmeddelande. (Böcker är inte så dyra att tillverka de heller kan man hälsa bokförlagen.)
15 okt | Unregistered CommenterTom
Verkar ju inte direkt vara århundradets svindel. Förbannat oskyldigt faktiskt.

Trevligt, förövrigt, att se din kollega (och ex-handledare om jag inte minns fel) Fredrik i följande sammanhang: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/616

15 okt | Unregistered Commenterpontus
ja det var trevligt, det hade jag inte sett!
15 okt | Unregistered Commenterbergh
Detta är väl inget konstigt? Låter i mina öron som egenintresse och vinstmaximering i en härlig kombination...

Är det inte precis det som lärs ut på kurserna i mikroekonomi?

Vänligen,

A sugarplum lunker
Icke att förglömma, kära jättelika sockerkonfekt, att de mikroekonomiskt agerande makroekonomiska studenterna samtidigt får möjlighet att ytterligare förbättra sin utility. Alla vinner.
15 okt | Unregistered CommenterTom
Um, vad är problemet? Om vi för ett ögonblick tänker bort den rådande standardryggmärgsreaktionen att alla byten som involverar vinstintresse är förkastligt så finns det väl ingenting som är speciellt konstigt med detta?
16 okt | Unregistered CommenterErik
Ett tillägg: Vad gör denna situation värre än när lärare har en egen lärobok som de gör till obligatorisk kursbok?
16 okt | Unregistered CommenterErik
Vilket seriöst inlägg Erik. För det är ju otänkbart att ryggmärgsreaktionen är "det är skumt när statstjänstemän dryger ut lönen med att ta betalt av de som kommer i kontakt med myndigheten."
Se mitt andra inlägg för en klarifiering av vad jag menar.
16 okt | Unregistered CommenterErik
Erik -

Om en lärare själv beslutar för att använda sin egen kursbok som obligatorisk kurslitteratur, är det jäv och bryter mot myndighetens regler.
Det hör inte till vanligheterna att lärare själv beslutar om den typen av frågor då det är institutionsstyrelsen som tar de besluten, där även studentrepresentanter sitter med.
Om det här är "värre" eller inte ligger väl i betraktarens ögon antar jag.
17 okt | Unregistered CommenterJohan H
Er... kan någon upplysa mig om hur undervisning i matematik blir myndighetsutövning?

Vad artikeln inte förtäljer är för övrigt varför universitetet kunnat tillhandahålla papperskompendier i alla år, medan man tvunget måste anlita ett privat företag för att prångla ut cd-skivor.
18 okt | Unregistered CommenterMartin
Jaja, låt det storma i det svenska vattenglaset igen. Sila mygg och svälj kameler.
18 okt | Unregistered CommenterErik
Bäste Johan H,

Visst är det styrelsen som fattar sådana beslut. Det är dock mest en formalitet, tror jag. Skulle tro att det är kutym att "belöna" medarbetare som bemödat sig om att skriva exempelvis en bok?

Klas Fregerts bok (samförfattad med Lars Jonung) i makroekonomi används således på A-nivån i Lund; Joakim Westerlunds introduktionsbok till ekonometri används på diverse kurser i Lund etc.

Dock: om böckerna är välskrivna, varför inte använda dem? Skulle studenterna ha svårt för kurslitteraturen och allvarligt kritisera den hamnar saken i ett annat läge...

Inom parentes sagt har det nog inte skadat att nuvarande prefekten David Edgerton varit handledare en gång i tiden för Peter Jochumzen och säkert håller honom högt i aktning.

Till slut vill jag återvända till temat egennytta och vinstmaximering... Det är väl ändå härligt att de bokstavstroende teoretikerna äntligen har ett empiriskt exempel som på pricken passar in på grundmodellens basala antaganden? :p

Mvh

A sugarplum lunker
Tyvärr är jag inte så insatt så jag vet om det är kutym eller inte att belöna nokskrivande medarbetare.
Många böcker på vitt skilda kurser är författade av kurslärarna så det kan självklart få en att misstänka att så är fallet. Men samtidigt kan det helt enkelt vara så att boken är "skräddarsydd" för lärarens kurs varför det är naturligt att använda den boken.
18 okt | Unregistered CommenterJohan H
Glömde tillägga: eller så är det helt enkelt en jäkligt bra bok.
18 okt | Unregistered CommenterJohan H
Bäste Johan,

Jag tror du träffar huvudet på spiken i ditt första svar till mig ovan (apropå "skräddarsydd" etc).

Låt säga att Dr Bergh skulle vara ansvarig för en kurs i offentlig ekonomi om välfärdsstaten (med speciell fokus på det svenska exemplet). Vad vore väl naturligare än att använda "Den kapitalistiska välfärdsstaten" som kurslitteratur i så fall? Kanske denna bok till och med är anledningen till att Dr Bergh blir tillfrågad att hålla i en sådan kurs från första början? Inte speciellt konstigt, tycker jag...

Att försäljningen sedan går upp en aning och författaren antagligen får en adrenalinkick av att använda egna alster som kurslitteratur (det hade jag fått!) får väl ses som välförtjänt bonus...

Mvh

A sugarplum lunker
Jag håller med den anonyme här ovan (vilken för övrigt verkar ha synnerligen god insyn i verksamheten vid nationalekonomiska institutionen i Lund!).

Dock förefaller resonemanget passa mindre väl in på det aktuella fallet, för det finns såvitt jag kan se ganska lite utrymme att "skräddarsy" en kurs i matematik för ekonomer. Om du t ex utelämnar optimering är det tveksamt om kursen överhuvud taget uppfyller sitt syfte. Alltså är det tveksamt om lokala förmågor bör ges företräde framför standardverk på sådana kurser.

Därmed inte sagt att det är illegitimt att göra så, även om det naturligtvis drabbar studenterna om det inte är kvaliteten på kurslitteraturen som är främsta urvalskriterium.
19 okt | Unregistered CommenterMartin
Bäste Martin,

Då Dr Bergh har ena foten i Lund (samt att hans ursprungliga inlägg handlar om förhållanden på nationalekonomiska institutionen där) kändes det naturligt att kolla in lite litteraturlistor där. På nätet kan Google vara din bäste vän; märkligare än så är det inte. ;-)

Din åsikt om matematiska standardverk versus lokala förmågor delar jag till fullo.

Vänligen,

A sugarplum lunker
Det bör noteras att det är inte ovanligt att skräddarsy matematikkurser åt de som vandrar i mörkret, från fysiker, ingenjörer och neråt på stegen. Man säljer dessutom på dylika kurser ofta specialböcker, extrakompendier med uppgifter, extrakompendier med lösningar, mm mm. Ibland inbegriper detta till och med CD-skivor.
20 okt | Unregistered CommenterTom
Sedan tillkommer den typiska kursboken snarast ur föreläsningsanteckningarnas kökkenmödding än tvärt om.

Erkännes att denna process verkar professionaliseras mer och mer, dvs drivas av förlagen, om än att det också leder till så många nya utgåvor som möjligt. "In this edition, we have reordered some of the chapters and renumbered all the exercises for clarity." Apropå intäktsmaximering.
20 okt | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.