Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Apropå distansutbildning som kassako... | Main | Vad lär vi av biståndsutvärderingen? »
torsdag
okt042007

"Välj hur mycket du vill betala" - fungerar det?

I Wien på Der Wiener gäller principen "All you can eat - pay as you wish". Nu gör Radiohead något liknande: ladda ner deras album, välj vad du vill betala (dock minst 10 öre). Greg Mankiw tror inte de får in så mycket.

Vi får väl se. Gerhard Riener har samlat in data från Der Wiener, och det visar sig att folk betalar trots att de inte måste. Men där måste man stå ansikte mot ansikte med en kassaperson och säga att man betalar noll. På nätet är det kanske mindre som tar emot för snåljåpar...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (32)

Chris "The Long Tail" Andersson har några fler exempel. För gatumusiker tycks det ju ha funkat bra sen alltid att låta publiken sätta priset.
http://www.thelongtail.com/the_long_tail/2007/10/radiohead-econo.html
4 okt | Unregistered CommenterJohan
"För gatumusiker tycks det ju ha funkat bra sen alltid att låta publiken sätta priset."

Exakt. Jag drog in en tia när jag försökte mig på det för några år sedan, jag misstänker att det var det jag var värd.
5 okt | Unregistered CommenterDennis
Många amerikanska muséer kör ju med frivillig donation i s f inträde. Dock anger de rekommenderad nivå.


Simpsons avsnittet 7F19:

Homer takes Lisa to the museum and sees the sign, `Suggested donation: $4.50'.

Homer: Eh, what do you mean by `suggested donation'?
Clerk: Pay any amount you wish, sir.
Homer: And uh, what if I wish to pay ... zero?
Clerk: That is up to you.
Homer: Ooh, so it's up to me, is it?
Clerk: Yes.
Homer: I see. And you think that people are going to pay you $4.50 even though they don't have to? Just out of the goodness of their... [laughs]
Well, anything you say! Good luck, lady, you're gonna need it!
5 okt | Unregistered CommenterLeif
Det är fin reklam för skivan. Dessutom är det väl bara en av skivorna i ett dubbelalbum som man kan ladda ner gratis? Kanske kommer det att fungera eftersom det är ovanligt. Jag ställer mig mycket tveksam till om det skulle fungera som affärsmodell. Dock är det ju inte upp till mig att avgöra, de är ju fria att försöka och dra sina egna slutsatser.

För övrigt tycker jag ideen liknar Ron Pauls diskussion om att lägga ner IRS och gå över till ett "honor system" vad avser skattebetalning. Vågar gissa att de flesta som gillar tanken bakom Radioheads försök inte är lika intresserade av Ron Pauls förslag. ;)
5 okt | Unregistered CommenterErik
Nja, det behöver inte gå illa alls. Tvärtom finns det belägg för en altruistisk gen hos mänskligheten, vilket är hoppfullt efter allt skrivande om en selfish dito. Läste om en smörgåsförsäljare i New York som hade en större kundkrets än han hann betjäna. Han beslutade sig för att lägga fram smörgåsarna och en behållare för betalning och de som inte hann vänta på sin tur kunde på så sätt sköta inköpet själva. Det visade sig att hans inkomster steg - räknat per smörgås.
Fast handlar det i det fallet om en altruistisk handling eller om socialt tryck? Vem vill bli känd som snubben som tar smörgåsar utan att betala?
7 okt | Unregistered CommenterErik
Finns det belägg för en altruistisk gen? En gen som alltså inte har överlevnad och reproduktion som främsta mål? En gen som går runt och bara är schysst mot de andra generna?

Det har jag jääävligt svårt att tro.
7 okt | Unregistered Commenterpontus
Pontus,

Kanske finns svaret i Richard Dawkins bok "The Selfish Gene"? Har själv inte läst den (läser dock just nu hans "The God Delusion", vilken starkt rekommenderas), men titeln verkar ju lovande... ;-)

Vänligen,

A sugarplum lunker
Jag har för mig att titeln på Dawkins bok "The Selfish gene" syftar på att Dawkins menar att man bör betrakta gener som evolutionens objekt inte individer såsom människor och djur. Evolutionen blir då till en kamp mellan olika gener för överlevnad och reproduktion, inte en kamp mellan människor och djur.

Vad avser den där altruistiska genen så är jag också tveksam till dess existens, och att den skulle ha isolerats och dokumenterats är ju bara nys. Men även om man en dag gör just detta så måste ju varje resonabel person hålla med om att ämnet som sådant får för stort utrymme i akademisk debatt eftersom frågan är intressant ur ideologisk synvinkel. Ok, det finns studier som visar på att människor faktiskt ibland uppvisar till synes altruistiskt beteende. Men det finns miljoner studier som visar på att människor är själviska. Den rimliga slutsatsen att utgå ifrån torde enligt mig vara den att människan i grunden är självisk men ibland altruistisk (eller har komplexa immateriella preferenser, väl själv).
8 okt | Unregistered CommenterErik
Jag tror som Erik att människor i grunden är egoister,,, Dock kan säkert en och samma individ vara såväl egoistisk som altruistisk, beroende på situation och vem hon har att göra med...

Läste någonstans att skilsmässofrekvensen bland par som varit med om katastrofer och överlevt tenderar att vara högre än hos andra par. Studiens slutsats var att det beror på att det framkommer extremt egoistiska karaktärsdrag i sådana situationer (överlevnadsinstinkt?), och att det är svårt att förlika sig med dessa efteråt...

I den fantastiska 1984 är det vad huvudpersonen gör mot slutet... Förråder sin kärlek för att slippa sina plågoandar och sin värsta mardröm...

Mvh

A sugarplum lunker
Avgrundsdjup: vad pratar du om? Jag skulle mycket, mycket gärna vilja se referenser på det där.I evolutionssammanhang har "selfish" och "altruistic" en annan betydelse än i samhällsvetenskapen - delvis, men inte helt överlappande - och skillnaden är rätt väsentlig.

En "altruistisk" gen är en gen som gynnar spridningen av andra gener på sin egen bekostnad. Om exempelvis genen för blå ögon skulle leda till ett beteende som främjade spridningen av genen för bruna ögon och motverkade spridningen av genen för blå ögon, så skulle denna gen vara altruistisk. En "selfish" gen, som Dawkins hävdar att alla gener är, är gener som främjar sin egen spridning.

Man behöver inte vara professor i evolutionsbiologi för att räkna ut att en altruistisk gen, rent definitionsmässigt, rensar ut sig själv ur den evolutionära processen och att gener som klarar sig i genpolen är själviska.

Det knepiga är att genetisk egoism inte alls behöver innebära social egoism. Att ta stora risker för att rädda livet på nära släktingar kan exempelvis vara högst egoistiskt ur ett genetiskt perspektiv, medan det klassas som socialt altruistiskt. På samma sätt ökar ofta individen spridningen av sina gener genom att vara socialt framgångsrik, vilket kan kräva altruistiska punktinsatser emellanåt.

Robert Trivers fick frågan om det verkligen inte finns andra biologiska grunder till altruistiskt beteende än kin selection (hjälpa släktingar) och tit-for-tat. "Sure there is," svarade han. "Being selected against."
8 okt | Unregistered CommenterDaniel
Daniel,

Då blir väl slutsatsen att att människor är egoister (i evolutionär mening)? Är det den allmänt rådande meningen bland de vetenskapspersoner som sysslar med dessa frågor (eller är det kontroversiellt)?

Vänligen,

A sugarplum lunker
Att de överlag (en viktig nyansering!) är egoister i evolutionär mening är inte kontroversiellt (ok, det finns viss diskussion, men i stort sett). Vad detta sedan innebär i den sociala praktiken är en annan femma - och där har juryn inte kommit ut ännu.
9 okt | Unregistered CommenterDaniel
"Experiments involving market institutions usually find consistency with rational and self interested behavior. E.g. market experiments yields prices predicted by supply and demand.

Experiments involving cooperation and bargaining problems usually find divergence from predictions based on a rational and self interested individual."

Snott från Olof Johansson-Stenman som sysslar med behavioral economics.
Finns det någon som har gjort experiment där man undersökt om det rör sig om socialt tryck, dvs. att man inte alls är altruistisk vid de där cooperatione-spelen utan helt enkelt inte vill betala med negativa vibbar?

Jag kan tänka mig att det skulle bli en stor skillnad mellan spel som utförs face-to-face respektive anonymt via internet (dvs. anonymitet inte bara mellan aktörerna utan att aktörerna är helt anonyma gentemot alla iblandade).
10 okt | Unregistered CommenterErik
Erik: http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator_game

Tror själv mycket på Dawkins tes att vårt beteende är till stor del tumregler; e.g. kin selection motiverar en tumregel av altruism. Eftersom en tumregel är trubbig per definition, kan den lätt, från ett evolutionsperspektiv, missfire. Resultatet är då "altruism" eller, kanske mer tydligt, adoptivföräldrars kärlek för sina, icke biologiska, barn. Precis som göken.
10 okt | Unregistered Commenterpontus
Den länken tillhandahöll inte riktigt den informationen jag var ute efter tyvärr. Känner någon annan till något experiment där man explicit testat för det fenomen jag beskrev ovan?
10 okt | Unregistered CommenterErik
Även den som är altruist p.g.a. socialt tryck är ändå altruist.
10 okt | Unregistered CommenterFredde
Haer aer abstract till en annan referens (Koch och Normann, Southern Economic Journal, forthcoming):

"Recent bargaining experiments demonstrated an impact of anonymity and incomplete information on behavior. This has rekindled the question whether 'fair' behavior is inspired by regard for others or driven by external forces. To test this, we compare a dictator game treatment which provides receivers with information about the source of offers with one which does not, controlling for anonymity in a double blind setting. Combined with extant results, our findings suggest that about half of dictator giving observed in experiments is purely internally motivated and the other half driven by external factors such as experimenter observability or regard by receivers."

Och haer aer en laenk till sjaelva papperet:

http://personal.rhul.ac.uk/unte/249/koch_normann_06.pdf
11 okt | Unregistered CommenterRufus
"Även den som är altruist p.g.a. socialt tryck är ändå altruist."

Nja, jag håller inte med. Om jag hjälper en gammal tant över gatan så¨att inte mina grannar ska tycka att jag är elak och hjärtlös och i förlängngningen ge mig en försämrad position i området så är jag väl inte altruist i ordets vanliga bemärkelse?
11 okt | Unregistered CommenterErik
Vad är då altruist i ordets vanliga bemärkelse?

Om man gör nåt snällt man inte hade behövt göra och blir glad för att man får uppskattning för att man gjorde det, har man gjort något altruistiskt då? Eller krävs det att man blir glad enbart av "inre" orsaker?

Räknas i så fall inre orsaker som har en yttre orsak, typ att man har fått så mycket uppskattning när man gjort sådant förut att numera behövs inte uppskattningen längre? Eller krävs det inre orsaker som så gott vi kan veta inte har någon specifik yttre orsak?

Eller krävs det till och med att man är snäll och att man mår dåligt av det för att det ska räknas som altruism?
11 okt | Unregistered Commentermarkus
För min del skulle jag nog säga att altruism kräver någon form av "välfärdsöverföring" mellan parterna för att klassas som äkta vara. Det vill säga om jag gör någonting som andra uppskattar för att det gynnar mig på lång sikt (bra PR) så är det enligt mig inte altruism. Jag menar att personen ifråga måste göra någonting som innebär att han ger upp en möjlig egen välfärdsökning för att andra skall kunna åtnjuta en möjlighet av detta slag. Enligt mig spelar det inte så stor roll om välfärdsökningen är av materiellt eller imateriellt slag, det avgörande är intentionen. Om man gör något för att man själv blir glad av det så är det inte altruism. Den övervägande komponenten måste således vara en subjektiv vilja att göra en viss sak för dess egen skull eller de konsekvenser den får för andra. Exakt samma handling kan utföras av två olika personer och i ena fallet kan det vara altruism medan det rör sig om egoism i andra fallet.

Jag inser att den här definitionen är öppen för stark och berättigad kritik vad avser användbarhet. Det ter sig emellertid för mig som om problemet med subjektiv intention är omöjligt att komma förbi om vi inte totalt skall ge upp utökandet av begreppet välfärd från strikt materialistiska förhållanden till känslomässiga preferenser, exempelvis rättvisa.
11 okt | Unregistered CommenterErik
Bagelexperimentet i Freakonomics kanske tillför debatten något.

http://www.freakonomicsbook.com/articles/bagelman.html

I övrigt kan jag bara påminna om Matt Ridleys utmärkta The Origin of Virtue även om den börjar bli lite daterad.
15 okt | Unregistered CommenterLisa
Bagelexperimentet är ju i högsta grad relevant och kan lämpligen användas för att illustrera min poäng. I det ursprungliga experimentet gällde det människor som var anställda på företag. Det visade sig att dessa betalade för ungefär så många munkar de betalade för. Frågan är om detta beror på att människor är ärliga eller om det inte är värt att förstöra sitt rykte på arbetsplatsen för en bagel? Det vill säga, om vi utför ett liknande experiment i ett ghetto (ställ ut en korg med bagels med en skylt om vad det kostar) skulle vi då få samma resultat? Det är detta jag ifrågasätter.
15 okt | Unregistered CommenterErik
Erik: spelar det någon roll vad den egentliga mekanismen är, om vi ändå ser en massa saker därute som är förvillande likt "altruistiskt beteende".
16 okt | Unregistered CommenterKricke
Ja, Kricke, det menar jag att det gör. Om vi ska kunna använda de studier som gjorts för att kunna diskutera policy, etc så är det av yttersta vikt att veta vad det är som egentligen händer. Det gör ju att vi kan säga något om vilka omständigheter som måste vara för handen för att mekanismen skall kunna fungera.
16 okt | Unregistered CommenterErik
Intressant länk! Och ja, det är väl lite åt det hållet jag försöker komma med mina flummiga inlägg.
16 okt | Unregistered CommenterErik
We have all seen people who let their anger get out of control.
[url=http://www.anger-classes.com/]managing anger[/url]
Do you acknowledge that it is correct time to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/business-loans">business loans</a>, which will make your dreams come true.
16 maj | Unregistered CommenterLaraALLYSON

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.