Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« jobbavdraget, arbetsutbudet och värnskatten | Main | boktips »
söndag
okt212007

Generös familjepolitik minskar spädbarnsdödligheten?

Enligt välfärdsforskare på DN-debatt gäller rubricerat påstående. Kan det stämma? Spädbarnsdödligheten i Sverige låg länge ganska stabil på 6 promille, för att under 90-talet nästan halveras. I mån av tid ska jag nog gräva vidare i detta...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (12)

Generös familjepolitik botar cancer och minskar den globala uppvärmningen också. Yeeha.
21 okt | Unregistered CommenterErik
Nya råd om hur man ska undvika plötslig spädbarnsdöd?

http://forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=85954
Den här Erik upphör aldrig att imponera med sin knivskarpa analys. Kanske borde Stureakademin - åtminstone i väntan på Björklunds skolreformer - lägga mer tonvikt på stilistik och allmän hyfs?

En av de viktigaste faktorerna som påverkar spädbarnsdödlighet lär vara moderns ålder, och moderns ålder lär vara ganska känslig för famlijepolitikens utformning.

Har dock inte fått kläm på vilka mekanismer det är forskarna ifråga har i åtanke.
22 okt | Unregistered CommenterMartin
Det känns tryggt att se de riktigt stora frågorna, de stora problemområdena i dagens samhälel analyserade av de riktigt slipade hjärnorna såsom Martin.
22 okt | Unregistered CommenterErik
Det finns ju ingen som Erik. Det är ju nån kommunist som larvar sig för att hårdra det nyliberala credot.
22 okt | Unregistered CommenterKricke
Här har vi den gode Myrdals syn på svenska barns trygghet (Brännpunkt, SvD):
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_520071.svd
(Inte direkt relevant, men skoj ändå.)
23 okt | Unregistered CommenterMi Lennhag
Och där görs galenskapen komplett, nu kan vi dansa i ring runt skithögen och sjunga "vi äro ekonomer, och vi från folkhemsland!".
23 okt | Unregistered CommenterErik
Om den här Erik nu inte är en vänsterploj undrar jag faktiskt nyfiket vilka övriga länder han levt och verkat i innan han kommit fram till att Sverige suger så fett.
23 okt | Unregistered CommenterMartin
Var det inte något uppskattande om Zimbabwe i något inlägg här tidigare?
23 okt | Unregistered CommenterKricke
Nämen! Här sitter man inför tentan och googlar på "negativ inkomstskatt" och hamnar på föreläsarens blogg. Då vill jag så klart passa på att tacka för fina föreläsningar och högre allmänbildning!
...och jag får i gengäld tacka för kaffet!
25 okt | Unregistered Commenterbergh
Jag skulle nog inte satsa mina sista slantar på att välfärdspolitiken bär ansvaret. Alternativa hypoteser:
*Färre mammmor som röker = bättre hälsa hos nyfödda
*Kraftigt minskad plötslig spädbarnsdöd kanske pga råden om sovställning
*Förbättrad intensivvård för nyfödda

Välfärdspolitiken? Njaa...

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.