Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« och välfärdsstaten fortsätter växa... | Main | jobbavdraget, arbetsutbudet och värnskatten »
lördag
okt272007

Helgläsning

Har du läst Kärnborg i DN om Naomi Kleins bok, komplettera gärna med Johan Norbergs korrigeringar.
Och på MR finns Dan Kleins kritik av Bryan Caplans bok om väljarirrationalitet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (5)

Måste man vara medicinskt efterbliven för att få recensera böcker i Sveriges större dagstidningar?
27 okt | Unregistered CommenterErik
http://sydsvenskan.se/kultur/article270983.ece
Kanske skriven av en kollega till herr Bergh?

"Naomi Kleins bästa tid är förr, då staten tjänade medborgarna, Roosevelt var president och Keynes den ledande ekonomen". Krönikören förklarar hur Klein använder begreppet "chockterapi" i beskrivningen av USA. (Egentligen ju ett begrepp från tiden då sovjetledare försökte radera minnen hos oppositionen, snarast för att de skulle glömma vad de upplevt än av risk för att de skulle störta sovjetregimen i framtiden, så kopplingen till USA förblir för mig lite oklar.) "Klein vill att vi ska ta chockterapin bokstavligt, inte som en bild."
Krönikans slutkläm är lite oväntad: "Då tror jag nog mer på lärdomen från 1945, att världsförnuft kräver en riktig, sjudundrande global kris, som ställer oss inför frågan om mänsklighetens överlevnad. Törs man hoppas på en klimatkatastrof?"
Min egen preliminära uppfattning om boken (det går att läsa valda delar på www.naomiklein.org) är att den är för lång, för aggressiv och för flummig (även vänsterpressen är ju tveksam om den ska bejublas eller ignoereras). Kanske svårt att överträffa No Logo, som var klar och tydlig?


27 okt | Unregistered CommenterMi Lennhag
Nja, nu var ju otydlig, men det skyller jag på att Klein är otydlig... Det fanns ju inte bara den "politiska" chockterapin mot oppositionen i Sovjet, utan såklart även den "ekonomiska" chockterapin i Västtyskland och Östeuropa. Klein skriver om båda i dagens USA. Vad gäller den ekonomiska är hon ganska tydlig med vad hon menar, medan den andra delen - behandlingen av oliktänkande och att radera medvetanden - är mer flummig. (Och nu slutar jag skriva, innan jag själv blir för flummig.)
27 okt | Unregistered CommenterMi (igen)
Broder,

Även jag har kommenterat den bedrövliga DN-recensionen på min blog.

Bästa hälsningar,
Kurt G. Rantzén
28 okt | Unregistered CommenterKurre
Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article1125875.ab

Var inte Polens övergång till marknadsekonomi i hög grad ledd av Jeffrey Sachs? Jag tror nog inte riktigt man kan kalla honom libertarian...
4 nov | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.