Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Göteborg på måndag | Main | Helgläsning »
söndag
okt282007

och välfärdsstaten fortsätter växa...

Med anledning av att valda delar av att Ratio plitar på en rapport åt Globaliseringsrådet, fick jag idag anledning att bemöta påståendet att välfärdsstatens andel av BNP minskat den senaste tiden. Jag brukar skriva att så inte är fallet, och min standardreferens är Castles (2004).

Men Castles senaste data är från 1998, så i ett anfall av ambition dök jag ner i OECDs Social Expenditure Database (via UB kommer åtminstone LU-folk åt ännu färskare siffror). Det visade sig (såklart) att OECD inte bara lagt till nya data, utan även reviderat de historiska siffrorna en smula. Nu ser det ut så här:

Totala välfärdsutgifter enligt OECD som % av BNP: [1]

                            1960     1980     1998     2003 (senaste tillgängliga)

Skandinavien:     9,5     22,2     26,3     26,6

Sverige:             10,8     28,6     30,5     31,3

OECD-snitt:         10,1     17,4     19,6     20,9

[1] Källa: OECD Social Expenditure Database.

(Trenden är ungefär densamma för totala offentliga utgifter och totala skatteintäkter).

Slutsats: Välfärdsstaten har inte minskat. Dess tillväxttakt har dämpats rejält, men än är den positiv. 

Så varför hör man stundom motsatsen? För Sveriges del jämförs stundom med 1993. Detta år föll BNP för tredje året i rad, och arbetslösheten slog rekord. Kvoten hade alltså extrema värden i både täljare och nämnare. Motiven till den spridda myten om välfärdsstatens kollaps kan var och en spekulera kring.

Och för tydlighets skull: Om orsakssambandet mellan procentsatserna och globaliseringen påstår jag här ingenting. Ett första steg är att enas om hur verkligheten ser ut, vilket kan vara nog så svårt. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (28)

Jag vet inte vad som avses med myten om välfärdsstatens kollaps, men det är ju faktiskt möjligt att resurserna per vård/omsorgstagare eller vård/omsorgstillfälle minskar även om verksamheterna växer som andel av BNP - och detta borde utgöra en bra grund för mytbildning.

Sedan brukar väl iofs mytbildning om välfärdsstatens förestående kollaps handla just om stigande utgifter?
28 okt | Unregistered CommenterMartin
pja, det beror väl på vem som fabricerar myterna. en delmängd av tänkbara missuppfattningar torde kunna korrigeras med data av ovan nämnd typ.
28 okt | Unregistered Commenterbergh
Om nanny-staten inte lyckas pressas tillbaka ens en aning i dagsläget, finns det någon anledning att tro att så skall kunna ske inom överskådlig framtid? Vi är på toppen av en enorm högkonjunktur, det blåser center-vindar i Europa och Sverige och enligt varje dagstidning jag läser så lever vi i en hyperindividualistisk tid där superkapitalismen breder ut sig och nationalstaten håller på att gå under på grund av multinationella bolags makt. Men inte ens i det läget kan alltså trenden vändas. Vad säger det om framtiden, för snart vänder de politiska vindarna igen. Kan vi förvänta oss en ny kraftig ökningstakt av statens omfång inom de närmaste 30 åren?
29 okt | Unregistered CommenterErik
Cenntervindar i Europa? Jag trodde centerrörelsen var ett nordiskt fenomen. Är det en Maud-effekt kanske?

Anledningen till att "nanny-staten" inte "pressas tillbaka" är kanske att det stora flertalet upplever att den levererar och därtill gör det bra. Alternativt kan det ju vara så att de som argumenterar emot "nanny-staten" uppfattas som osympatiska och högljudda företrädare för kapitalstinna särintressen.

Jag lutar nog främst åt det senare. Lägg ned Timbro, och vi kommer att få se en liberal revolution i Sverige.
29 okt | Unregistered CommenterMartin
Med begreppet center-vindar menar jag naturligtvis att det finns en tendans att man drar sig in mot mitten. Jag vägrar kalla det vi ser idag för högvervindar, vilket du nog skulle föredra. Men om vi gör det så förlorar begreppen all mening.

Därutöver var mitt inlägg inte ett försök att starta en diskussion om vad som är ett bra eller dåligt samhälle, utan ett försök att diskutera vad vi tror händer i framtiden.

Således tänker jag inte svälja ditt trollande inläggs bete. Men det var ett bra försök, om än lite plumpt.
29 okt | Unregistered CommenterErik
Erik,

Om du vill lära dig mer om detta skickar jag gärna över lite artiklar. Jag misstänker dock att du är så förblindad av ideologiska skygglappar att du inte är mottaglig för rationella argument. Därmed torde en diskussion om framtida utvecklingslinjer bli tämligen meningslös.

För övrigt besvarade du inte min tidigare fråga om vilka utlandserfarenheter du baserar dina fördömanden av det svenska systemet på.
29 okt | Unregistered CommenterMartin
Min fråga var över huvud inte menad som ett startskott på en diskussion av huruvida vi bör önska eller inte önska en minskad stat. Läs den meningen två gånger innan du fortsätter tack. Jag undrade huruvida det finns skäl att betrakta den stora staten som ständigt växande, dvs. vad kan vi förvänta oss att de diskuterade procentnivåerna ligger på kring 2050, 2100, etc. Det torde vara av yttersta vikt för att analysera hur framtidens värld kommer att se ut, vilket intresserar mig, och säkert många andra.

Så släpp partiboken och säg vad du tror istället.
29 okt | Unregistered CommenterErik
Erik,

Ett tips om du vill få igång en diskussion är nog att inte använda dig av begreppsdefinitioner som bara funkar i din lilla timbrovärld (höger kallas "center", sverigedemokraterna är socialister, osv). På så vis skulle du ge intryck av att du respekterar människor som har andra ideologiska utgångspunkter än du själv.

Det finns ett antal jeppar i Sverige och på annat håll som har som jobb att utarbeta prognoser för välfärdsstatens framtida utveckling - så jag behöver faktiskt inte basera min ståndpunkt på vad jag tror.

Lyckligvtis tycks det vara som så att de demografiska förändringarna inte har så stor effekt på det framtida behovet av välfärdstjänster som ofta antas.

Dock skall tilläggas att det råder mycket stor osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen av 'healthy life expectancy'.

Vad gäller globaliseringen så visar väl siffrorna ovan med önskvärd tydlighet att något race to the bottom inte håller på att ske. Vilket vi kanske kan ta som intäkt för att bra skola, vård och omsorg också kan vara en konkurrensfördel i världen.
29 okt | Unregistered CommenterMartin
Hm... Jag vet faktiskt inte riktigt om du inser det, men det är faktiskt du som är i minoritet. En person som reinfeldt skulle inte kallas höger i många delar av världen sett till det politiska program han gick till val på. Detsamma gäller vid en historisk studie. Har man inte ett bredare perspektiv än så på världen när man fått sin doktorshatt från oxford är det i sanning illa. Å andra sidan förstår jag att det är strategiskt opportunt att hålla masken och låtsas att alla som inte delar den svenska konsensusen är galna fanatiker. Det är ju en beprövad taktik, jfr. den svenska modellen med the american way of life, etc.

Om du däremot kan tipsa om några skribenter som anlägger ett brett historiskt och statsvetenskapligt perspektiv på frågeställningen är jag mycket intresserad. Dvs. jag är inte intresserad av att läsa ytterligare en rapport från en statligt avlönad "forskare" vars diskussion inskränker sig till hur det existerande systemet kommer att påverkas av demografiska utveckling.
29 okt | Unregistered CommenterErik
Tack för att du upplyser mig om hur det är i andra delar av världen, jag ska fortsättningsvis ta det i beaktande. Detta får mig för övrigt att återigen undra var du insupit all denna visdom om Sveriges beskaffenhet i jämförelse med andra länder. Och nej, jag har som du tydligen sluter dig till utifrån mina bristfälliga kunskaper inte fått min doktorshatt ifrån Oxford. Däremot är jag betrodd med att undervisa individer som så småningom kommer att få en doktorshatt härifrån, hu!

Alla forskare jag känner är statligt avlönade så jag kan tyvärr inte hjälpa dig vidare i litteraturen. Hör med kamraterna på Timbro, de känner säkert till "forskare" som får sitt lönekuvert från rätt håll.
29 okt | Unregistered CommenterMartin
Inser du inte att du kastar lite sten i glashus där? Det är ju inte konstigt att det finns så få liberalalt sinnade forskare i Sverige (och Europa) eftersom alla forskare här är anställda av staten. Det är faktiskt konstigt hur förbannad du orkar bli på lilla Timbro som i jämförelse med all annan forksningsverksamhet i Sverige har en minimal omfattning. Är det så viktigt att inga alternativa världsbilder skall fåframföras?
29 okt | Unregistered CommenterErik
"Således tänker jag inte svälja ditt trollande inläggs bete. Men det var ett bra försök, om än lite plumpt."

Det här tyckte jag var lite roligt, om man tar annat som ovan citerade upphovsman har skrivit. Som exempelvis:

"Måste man vara medicinskt efterbliven för att få recensera böcker i Sveriges större dagstidningar?"

Lustigt nog har han sagt det bäst själv:

"Inser du inte att du kastar lite sten i glashus där?"

Och då brukar jag ändå scora in som "libertarian" eller dylikt då jag gör en massa internettester. Kanske är det just därför jag blir lite extra irriterad på Eriks trollande, eftersom han ger sådana som mig dåligt/sämre rykte.

Nå, jag gillar i varje fall den här bloggen skarpt. Diskussionerna höll dessutom fram tills för någon månad sedan en hög nivå, som gjorde den extra intressant. Jag tror att jag såg dig, Bergh, på en restaurang på Sparta för ett tag sedan, och tänkte ge dig lite beröm, men vågade i slutänden inte. Tänk om jag tog fel? Sådant går ju inte för sig, huuu vad pinsamt det hade varit.
Nej du Erik, anledningen till att det finns få "liberalt sinnade forskare" i den mening du avser är att de flesta eftersträvar att inte låta forskningen påverkas av politiska ståndpunkter. Det är detta som ger trovärdighet. Det är ur det perspektivet talande att du tror att Timbro ägnar sig åt forskning - jag tror inte ens att de själva skulle få för sig att påstå det.

För övrigt tycker jag det rimmar illa med dina förment liberala ståndpunkter att ägna sig åt denna sorts marxistiska analys.

Och precis som föregående talare tycker jag att det är störande att du, precis som Timbro, på ett så kontraproduktivt sätt företräder åsikter som ligger mina egna ganska nära. Jag är den förste att medge att det är därför jag har en hangup på dessa. Men jag är också medveten om att denna ståndpunkt knappast får plats i din endimensionella föreställningsvärld.
30 okt | Unregistered CommenterMartin
Sparta? vad tusan gjorde du på detta sunkställe? (självklart var det jag. Tack för vänliga ord!).
30 okt | Unregistered Commenterbergh
Jag åt lunch där med en före detta kursare. Ungefär 125% av mina civilingenjörsstudiekamrater har numera jobb på något företag i eller i närheten av Ideon, så då är det tyvärr lätt att man hamnar där ibland.
I vilken utsträckning ligger Baumols Disease bakom den trendmässiga uppgången i utgiftsandel?

Något att räkna på, kanske?
31 okt | Unregistered CommenterKrolben
"höger kallas "center""

Martin, är det inte så att det finns en trend att många partier söker sig till mitten? Moderaterna har sökt sig mot mitten och blivit välfärdskramare och kollektivister, samtidigt som den hyggligt marknadsvänliga Mona Sahlin pratar om arbets*plikt*, vilket kan ses som ett trendbrott mot bidragsretoriken och ett steg mot mitten.

Inte för att jag förstår din aversion mot Timbro, men dessa påståenden trodde jag inte var särskilt kontroversiella.
31 okt | Unregistered CommenterMarcus
Marcus har delvis rätt, delvis fel. Visst har moderaterna rört sig vänsterut, och visst har sossarna rört sig högerut (sett över en 30 årsperiod). Och allt i den klassiska röstmaximeringens namn, naturligtvis. Men det verkar finnas fog för påståendet att medianväljaren rört sig högerut också - varför en sammanlagd rörlighet av politiken "högerut" är bara att förvänta.

Visserligen kan man ifrågasätta vetenskapligheten i allt hon skriver, men jag tycker att Kristina Boréus, oh den härliga socialkonstruktivisten/postmodernisten, har lite sköna poänger i sina artiklar och i sin avhandling om hur det offentliga blivit något mer liberalt inriktat. Och inget konstigt eller odemokratiskt med det - det är bara så.

(Ps, för alla er opinionfreaks out there, i nästa SOM-rapport kommer vi att få lära oss att "medianen" för en svensk subjektiv politisk uppfattning är 3.2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 är jättevänster och 5 är jättehöger, enligt en självskattad vänster-högerdimension Ds).
31 okt | Unregistered CommenterKricke
"det verkar finnas fog för påståendet att medianväljaren rört sig högerut också"

Vad baserar du det på? Att borgarna vann valet sist, eller något annat?
31 okt | Unregistered CommenterMarcus
I Berghs kommande bok Den kapitalistiska välfärdsstaten. Där finns ett argument, om jag inte minns fel (eller om han skrivit om det någon annanstans) ett argument i den riktningen.
1 nov | Unregistered CommenterKricke
Ok, jag har lagt till den boken på min beställningslista faktiskt, men man kan inte få ett litet smakprov från Bergh himself då, i form av det påtalade argumentet ovan?
1 nov | Unregistered CommenterMarcus
Nu är det jag som läser Bergh så, Bergh gör nog inte exakt det argumentet. Poängen är att medelklassen har stärkt sin förhandlingsposition på, t.ex., de svagare sociala gruppernas bekostnad. Eftersom medelklassen är en attraktiv grupp för de politiska partierna att vinna, blir det trångt runt mitten, att försöka erbjuda policypaket som lockar denna grupp. På det sättet kan man förstå de liberaliseringar som ägt rum av den svenska offentliga sektorn från mitten av 1990-talet fram till nu, ey?
1 nov | Unregistered CommenterKricke
"begreppsdefinitioner som bara funkar i din lilla timbrovärld (höger kallas "center", sverigedemokraterna är socialister, osv)"

Jag hade för mig att (sd) mest funnit sina väljare ur arbetarklass, företrädelsevis socialdemokrater. Partistrategin verkar också handla om nostalgiskt tunggumpad välfärdsstat och xenofobi.

Men kanske docenten vet bättre? (Jag antar docent eftersom du tydligen kan handleda doktorander.) Vänligen upplys. Här i en värld endast upplyst av Timbro är det så mörkt.


2 nov | Unregistered CommenterTom
"Lägg ned Timbro, och vi kommer att få se en liberal revolution i Sverige."

Martin,

En liberal revolution som förkastar liberalismen alltså? Jag antar att du då menar skvadern socialliberalism. Vad sägs isåfall om parollen "fri att inte vara vuxen!"
2 nov | Unregistered CommenterTom
Tom, felet med Timbro är, enligt kommentaren du refererar till, inte deras ideologi, utan att de "uppfattas som osympatiska och högljudda företrädare för kapitalstinna särintressen".
Kära Tom. Valu säger att Sd har ungefär samma demografi som Nyd hade. Sluta sprida myten att det är ett parti som bara tar röster från sossarna, det är helt enkelt inte sant. De är överrepresenterade bland arbetarklass och småföretagare. Procentuellt flyr lika många väljare från alla partier till Sd - men i absoluta tal blir det fler såssar.
3 nov | Unregistered CommenterKricke
Kricke,

Så socialdemokraterna bör undvika att appellera till småföretagarna för att inte förvärra det problemet? Och nja, mitt intryck var att det var främst, men inte enbart, socialdemokrater som bytte till (sd). Inte riktigt korrekt enligt nedan: kd var värre. (sd) var den största småpartimottagaren av fd (s)-väljare.

Om man tittar på SVT:s aningen kryptiska sammanfattning (ty er korrespondent har ej tillgång till alla de fina databaser som säkert finns därute) http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56673
så var rangordningen av bytare från etablerade partier till (sd), i vad jag antar är andel av respektive grupp:

1. kd (2.0)
2. s (1.4)
3. v, mp(1.3)
4. c, m (1.0)
5. fp (0.8)

(sd) verkade dock än mer populärt som missnöjesmagnet. Se tabellen hos SVT.

7 nov | Unregistered CommenterTom
David,

Om man tar bort kapitalets brutala särintressesideologer som nu ruvar på Timbro och sätter in någon vänskaplig figur (som alltså uppfattas på annat sätt) så kommer svensken att omfamna timbroiternas ideologi? Tja, man kan ju alltid hoppas.

(Fast skrev inte Bryan Caplan en bok som var aningen negativ till detta?)
7 nov | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.