Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Forskning och framsteg, nr 1 2008 | Main | Har vi lämnat välfärdsstaten bakom oss? »
fredag
dec212007

Nyliberalism, ekonomisk frihet och Chiles välfärdsstat

Det går bra för Chile, och Magnus Linton och Johan Norberg träter om orsaken: Är Chile ett exempel på att nyliberalism ökar allas välstånd?

Som indikator på nyliberalism använder Johan Fraser-institutets economic freedom index (även i sin Naomi Klein-kritik):

In 1990, as Pinochet was voted out of office, Chile got 6.6 in economic freedom [...] and "neo-liberal" Venezuela got no more than 5.5. After five years of leftist governments in Chile, its economic freedom score was improved to 7.5, and Venezuela´s "neo-liberal" policies had reduced economic freedom to 4.2. Today Chile gets 7.8 and Venezuela 4.9.
Min invändning: ökning av EFW-index är en dålig indikator på nyliberalism. Indexet mäter följande:
  1. Statens storlek
  2. Rättsstat/kvalitet på domstolar
  3. Betalningsväsendets pålitlighet
  4. Grad av frihandel
  5. Grad av produkt- och arbetsmarknadsregleringar
Även socialliberaler och socialdemokrater förordar i regel hög ekonomisk frihet på område 2-4, och socialliberaler även på område 5.

Nyliberaler skiljer sig från socialliberaler endast på område 1 - statens storlek. Det går dock utmärkt att öka ett lands totala indexvärde kraftigt utan att minska statens storlek, vilket Sverige är ett bra exempel på.

Faktum är att de reformer som genomförts i Chile påminner väldigt mycket om just Sverige, i varje fall enligt detta abstract:

 

Welfare state reform in Chile has involved the privatisation of the pension system with workers obligated to place 1.3% of their monthly salaries in an individual account with a private pension fund.

Educational reform involved decentralisation with responsibility for running schools passed down to municipalities. Competition was encouraged by allocating state funding to schools based on the number of pupils they could attract.

Private schools run by for-profit companies were also allowed to compete for state subsidised pupils, and can now also charge top-up fees.

Healthcare reform also involved decentralisation and partial privatisation of the system, with workers obligated to purchase health insurance from either the state system or a private health fund. Article discusses the inefficiencies and inequities arising from these reforms.

Källa: The reformulation of social policy in Chile 1973-2001: Questioning a neo-liberal model, M. Taylor, Global Social Policy, vol. 3, 2003, p.21-44

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (29)

Det finns väl en gradskillnad även på 5 mellan nyliberaler och socialliberaler.

Och är det inte ett lite ovanligt att socialdemokrater är så frihandelsvänliga som de är i Sverige?
Helt ok. Men min poäng var inte att Chile var nyliberalt utan att det är inkonsekvent att som Linton förneka att det var nyliberalt och samtidigt insistera på att en betydligt mindre ekonomiskt fri ekonomi var nyliberal. Och det håller du väl med om?
Tyst Johan, det är bara timbroiter och andra avskumsfigurer som misrepresenterar sin motståndares argumetn enligt denna bloggs eminenta kommentatorer. Stick tillbaka till kryptan med dina förupplysningsmässiga ideer om logisk argumentation och intellektuell hederlighet. Här har du inget att hämta.
21 dec | Unregistered CommenterErik
Johan R: Jo. Absolut.

Johan N: Håller med till fullo. Väntar spänt på att Linton ska upptäcka att du bloggar och svara på frågan:

se kommentarstråden här:

http://magnuslinton.blogspot.com/2007/12/sant-om-chile.html
21 dec | Unregistered Commenterbergh
... och hade du haft en kommentarsfunktion hos dig johan hade jag hållt med om att nyliberal ofta används som ett allmänt skällsord.

(en dålig sak med sverige är att vi har så nyliberalt väder i december...)
21 dec | Registered Commenterbergh
Till Johan och Bergh: det finns ju en statsvetarprofessor som gjort det till sitt kall att genom nyspråk döpa ALLT som han ogillar till "ekonomism", och däribland kan t.ex. "nyliberal" betyda "nazist". Typ.

Intressant att de två senaste kommentarstrådarna har en stark dragning åt det socialkonstruktivistiska hållet... att makten över orden också definierar problemen etc. Ni ekonomer får akta er - snart är ni väl inne på sociologernas marker (eller om det är tvärtom...).
21 dec | Unregistered Commentergummo
Detta kan läsas i Noam Chomskys Att förstå makten (Ordfront förlag, 2007, s 246):

''MAN: De flesta försök att planera ekonomin strider mot demokratiska ideal och stupar på det.

CHOMSKY: Det beror ju på vilka planekonomier du menar. Det finns massor av planerade ekonomier - exempelvis är USA en planerad ekonomi. Vi talar visserligen om oss själva som en ''fri marknad'' men det är struntprat. De enda delarna av USA:s ekonomi som är internationellt slagkraftiga är de planerade delarna, de som är statssubventionerade, till exempel det kapitalintensiva jordbruket (som har en statsgaranterad marknad som skyddsnät om det går till överdrifter), eller den högteknologiska industrin (som är beroende av Pentagonsystemet), eller läkemedelsindustrin (som är massivt subventionerad av offentligt finansierad forskning). Det är delarna av USA-ekonomin som fungerar väl.

Och om man går till de östasiatiska länder som sägs vara de stora ekonomiska succéerna - vad alla talar om som den fria marknadsekonomins triumf - så har de inte ens den mest avlägsna relation till en fri marknadsekonomi. Formellt är de fascistiska, statsorienterade ekonomier som drivs i samarbete med stora koncerner. Detta är just fascism, det är inte fri marknad.''

Jag vill även minnas att Chomsky talar ganska mycket om de nyliberala myterna om just fallet Reagan i intervjuboken Propagandans makt (från 2002 någon gång). Där hävdar Chomsky bland annat att Ronald Reagan, trots allt tal om fria marknader, var en mycket marknadsfientlig president som bland annat öste in offentliga medel i det privata näringslivet.
22 dec | Unregistered CommenterAugust
Samma med Australien. Det är bara delstaten Victoria som kört den nyliberala vändan hela vägen ut. Att det går bra för Australien sedan 1990-talets början beror väl huvudsakligen på att dess marknader integrerats med de kinesiska och indiska dito, samt att man har haft ett ständigt inflöde av högproduktiv asiatisk arbetskraft som mer än gärna gör skitjobb (vilket i o f s tillåts av en lättillgänglig arbetsmarknad).

Se där, även Kricke kan skriva inlägg utan att vara sur och tvär! Men jag måste ändå säga, August, att i det här sällskapet kommer du ingen vart med Chomsky. Du skulle hellre ha skrivet det där utan hänvisning till honom, så kaaanske någon av "nyliberalerna" (alla vill ju inte kallas det av ekonomerna som hänger här, men vi vet ju, du och jag, att ALLA av dem är det i själ och hjärta) hade lyssnat.
22 dec | Unregistered CommenterKricke
Jo visst. Men oavsett vad man tycker om Chomskys åsikter så är hans analys av de amerikanska och asiatiska ekonomierna korrekt.

Men duger inte Chomsky kan jag ju citera Joseph Stiglitz, Nobelpristagare i ekonomi 2001 och före detta ekonomisk rådgivare åt Clinton och vicepresident i världsbanken (citatet är taget ur Stiglitz bok Globaliseringen och dess kritiker, s 102):

''Det var först när japanerna tryckte på om det som Världsbanken kom sig för att göra en undersökning av den ekonomiska tillväxten i Östasien (slutrapporten 1993 hade just titeln The East Asia Miracle) och först efter det att Japanerna erbjudit sig att betala för den. Orsaken var uppenbar: dessa länder hade varit framgångsrika inte bara för att de inte följ merparten av Washingtonsamsynens diktat utan just därför. Även om experternas slutledningar var nedtonade i slutrapporten visade den vilken betydelsefull roll regeringarna hade spelat. Det var långt ifrån det av Washingtonsamsynen omhuldade scenariot med en minimalistisk roll för regeringsmakten.’’
22 dec | Unregistered CommenterAugust
Nu börjar det ta sig ordentligt. Socialisera hela skiten, som Ali Esbatis tshirt säger. De svenska akademikerna har talat.
23 dec | Unregistered CommenterErik
För övrigt, om det är namedroppande som ska avgöra saken så är ni nog ute på hal is. Chmomskys analyser är ju för det första inte värt ett ruttet lingon utanför hans eget ämne - han har gång på gång visat sig fara med både osanningar och felaktiga analyser (flera miljoner kommer att dö i afghanistan inom några veckor, anyone?). Men Stiglitz har tyngd. Dock skulle det knappast vara något problem att ställa upp 5 stycken ANDRA nobelpristagare i ekonomi som skulle skratta åt era fascistiska önskedrömmar. Så, som sagt, om det är namedroppande ni tänker ta till som bevismetod - ala klimatdebatten (håll käft din jävel, alla håller med) - så kommer ni att förlora den här debatten. Men jag antar att det inte kommer att övertyga någon.
23 dec | Unregistered CommenterErik
Nu är du sådär tvärsäker igen, Erik. Varför drar du slutsatsen att August är "en svensk akademiker"? Varför låter du honom representera hela det svenska akademiska skrået? Du uppvisar ju inte precis den skarpaste retoriken och debattekniken heller, om jag ska vara helt ärlig.
23 dec | Unregistered Commentergummo
Anledningen till att jag drar den slutsatsen är för att han låter precis som de människor inom svenska akademiska instiutioner som jag arbetar med varenda dag. Var snäll och tillåt mig denna enda möjlighet att ge uttryck för mina åsikter, ty gör jag det under eget namn eller i verkligheten så skulle jag åka ut från mitt jobb och få karriären förstörd snabbare än du dessa fascister kan sätta klacken i ansiktet på oliktänkare.
23 dec | Unregistered CommenterErik
Erik: Du inser rimligen att det inte är några "fascister" som skriver här. Därför vore det bra att tagga ned tonläget ett par hack. Man må inte hålla med i allt som skrivs, men Berghs stamkunder har jag tidigare alltid uppfattat som sansade och eftertänksamma. Om du utsätts för otrevligheter IRL ska du inte ta med dig den bitterheten in i kommentarsfältet. Det förpestar verkligen diskussionen, som en gång i tiden hörde till den stora behållningen med den här bloggen.
23 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
Chomsky analys är väl inte direkt uppenbart sann.

Jag vet inte vad det innebär att det amerikanska jordbruket är internationellt slagkraftigt men det mesta tyder väl ändå på att USA hade varit rikare om de inte subventionerat jordbruket, och därmed haft mindre av det.

Läkemedelsindustrin må vara subventionerad av offentlig finansierad forskning men det är ju den europeiska industrin också. Och den kan ju använda de offentliga forskningsresultaten amerikanska forskare kommer fram till också. Så alternativa förklaringar, som avsaknaden av priskontroller på läkemedel, framstår nog som troligare till varför den amerikanska läkemedelsindustrin är så framgångsrik.

Och att ge Pentagon äran för Goggle, Intel, Sun m fl. känns spontant ganska absurt.

Och vilken statlig myndighet är det som skapat Walmart?
Kan ju inflika att jag är 18 bast och går på gymnasiet. Jag är alltså ingen ''svensk akademiker'', men visst finsn det en chans att jag blir en om en fem- sex år.

Och nej, jag vill inte ''Socialisera hela skiten.'' Min poäng var att staten har en viktig roll att spela ifall en ekonomi ska bli framgångsrik. Det har gällt i USA, liksom i Sydkorea och Sverige.

Att Pentagon varit livsviktigt i utvecklandet av en hel del högteknologi är det väl ingen som inte håller med om?


''Läkemedelsindustrin må vara subventionerad av offentlig finansierad forskning men det är ju den europeiska industrin också.''

Yes. Och det är väl tur.
23 dec | Unregistered CommenterAugust
Ps.

Med den ''den europeiska industrin'' antar jag att du syftar på läkemedelsindustrin?

Ds.
23 dec | Unregistered CommenterAugust
Personligen tycker jag det skulle vara vansinnigt spännande att få veta om Johan Norberg (eller valfri annan timbroliberal) anser att han på något vis själv bidragit till att termen 'nyliberal' blivit ett skällsord.
23 dec | Unregistered CommenterJonas
Nu är inte jag "timbroliberal", men jag skulle tippa att så länge det finns folk som ogillar "högern" och som anser att nyliberalism är en "högerideologi" så är det oundvikligt att "nyliberal" används som ett skällsord. (Samma sak gäller nog för övrigt även för alla andra ideologiska beteckningar, vare sig de betraktas som "höger" eller "vänster").
USA 'uppfann' mobiltelefonen men Sverige, Europa och dom länder som hade telefonin inom Staten utvecklade den.
Korrekt August.
Tack, David Bergkvist, för denna upplysande reflektion. Jag är medveten om att det finns många som är ute efter att svartmåla nyliberalismen. Min fråga gällde dock om Norberg och hans timbroliberala anhang anser att de genom sin ofta till parodin gränsande opinionsbildning underlättar eller försvårar denna svartmålning.

Men kanske är denna fråga överkurs, då den fordrar stor förmåga till den reflekterande verksamhet som kallas "självkritik" och som mig veterligen vare sig behandlas teoretiskt eller praktiseras av de tongivande nyliberala förebilderna.
24 dec | Unregistered CommenterJonas
@ Nils Lindholm:

Detsamma gäller ju tex internet, som utvecklades av Pentagon, och transistorer, som utevcklades av ett statligt stött privat monopol. Ingen fri marknad där inte.
25 dec | Unregistered CommenterAugust
Men vad handlar den här diskussionen om nu egentligen? Kan inte någon komma in och ställa skåpet på något bra ställe här.
25 dec | Unregistered Commentergummo
Det är klart att Chile i varje fall hade en extrem stark förändring i riktning mot nyliberalism, även om de till slut inte blev Rapture.

Det är svårt att kvantifiera ekonomisk liberalism. Men lite kvalitativ tänkande skadar faktiskt inte: Chile var på väg att bli en planekonomisk diktatur, ledd av sin kommunistiska ledare (som vi idag vet hade KGB anknytningar). I stället blev det en brutal marknadsvänlig diktatur.

I den mån indexen inte fångar Chiles rörelse i riktning mot Kuba till riktning mot Sydkorea så är det indexen det är fel på. Det är bara larvigt att diskutera några promille hit och dit när den gamla regimen tvångskolletiviserade familjeföretag.

Det är ganska synd om Johan Norberg som måste ta de här absurda debatterna om huruvida himlen är blå. Hans motståndare har inga mentala spärrar, medan han försöker hitta data på allt, när en hel del inte går att kvantifiera.

Till exempel är det så att skattetrycket som andel av BNP mycket väl kan *öka* eller stå stilla som led av framgångsrik nyliberalism. Reagans reformerade skattesystemet, sänkte högsta marginalskatten från 70 till 28% och i enlighet med nyliberal teori tillräckligt ökning i skatteindrivningen för att reformen skulle vara mer eller mindre självfinansierade.

Resultatet är att skattebördan sjunker, BNP per capita ökar, men även att skatteintäkterna med nya lägre nivåer håller sig uppe.

Är inte detta nyliberalism? I relativa tal ändrades ingenting, så någon vänsteridiot eller Paulnut kan kanske komma och säga att det bara var myt, titta på skatteintäkterna som andel av BNP, de sjönk bara med 1,4% (ur minnet) bla bla...

Underutvecklade länder brukar inte ha höga skatteintäkter som andel av BNP, eftersom deras system är så snedvridande att de inte kan samla in mer än 20%, trots att de kan ha astronomiska skattesatser (exempel Pakistan, Mexiko). I takt med reform och tillväxt brukar skatteintäkter öka som andel av BNP, trots att skattebördan lika gärna har sjunkit (exempel Spanien-Portugal-Grekland de senaste 25 åren).

En kort poäng även om alla dessa index. Jag gillar också kvantitativa mått. Men när det inte finns några väletimerade kvantitativa mått på socialism så ska man inte låtsas. Statlig ägande eller kontroll av industrier, arbetsmarknadsregeringar, produktsmarknadsreglering etc är inte lätta att fånga in på ett jämförbart sätt. Jag antar att det konceptuellt är möjligt, som någon sorts estimat av värdet av alla ekonomiska beslut som staten förändrar jämfört med den konterfaktiska som skulle finnas i en
nyliberal ordning.

Vad välfärdsindex, ekonomisk frihetsindex, konkurranskraftighetsindex etc. gör är att ta kvalitativa mått, arbiträrt välja några, arbiträrt estimera de, arbiträrt vikta de och tilldela en siffra. Inte fan har det måttet blivit mer kvantitativt av det. Så varför låtsas?

Norberg har naturligtvis 100% rätt i sak, men han får lite grann skylla sig själv som legitimerar de här indexmåtten.

PS. Nominellt, som Cato brukar gilla att använda när det passar de, så har jag för mig att individuella statliga skatteintäkter fördubblades under Reagan tid. Bevisar nog att han var någon sorts socialist…
7 jan | Unregistered CommenterTino
Tino,

Stort tack för dessa klargöranden! Vi är rätt många som besväras över att president Pinochets insatser för den ekonomiska friheten i Chile konsekvent har förtigits och smutskastats av vänstern. Om indexen inte belönar nyliberala reformer måste vi naturligtvis ifrågasätta deras legitimitet.

Kanske skulle man kunna överväga några enklare faktauppgifter som mått på ekonomisk frihet - såsom exempelvis företagens vinster i förhållande till normalarbetstagarens inkomster. Med ett sådant mått på ekonomisk frihet torde liberala reformer ge utslag direkt.

Bästa hälsngar,
Kurt G. Rantzén
7 jan | Unregistered CommenterKurre
Att Karlsson på taket ovan orkar!

;)
7 jan | Unregistered Commenterpontus
Kurres satir var rolig i 5 minuter, nu är den bara tröttsam. Det mest tragiska är att många vänsterpajaser i svensk media verkar ha samma bild av liberalism.
8 jan | Unregistered CommenterErik
Måste bara inflika att Chomsky-citatet har 20 år på nacken. Men det stämmer delvis in mycket bra på dagens situation.
15 feb | Unregistered CommenterAugust

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.