Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DKV i Expressen | Main | Ökad kanaltrafik gjorde Sverige jämlikt? »
tisdag
dec042007

Länkar om altruism och institutioner

I mellandagarna kommer nästa nummer av Forskning och Framsteg, där jag har en artikel om rykte, kroppshormoner, altruism och institutioner. Tidningens web-red vill ha några bra länktips, vilket gjorde att jag hittade

The cooperation commons

som bortsett från en och annan felprogrammerad länk är en utomordentlig site, med bland annat korta, sökbara sammanfattningar av forskningsartiklar.
 
Ett annat tips är såklart folket på santa fé-institutet. Någon som känner till fler liknande länktips?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

You should check out James Fowler's webpage. He's a political scientist at UCSD doing fantastic work: http://jhfowler.ucsd.edu/

His latest paper: http://jhfowler.ucsd.edu/two_genes_predict_voter_turnout.pdf


4 dec | Unregistered Commentervarnson
Fowlers hemsida är ju perfekt! Tackar!!
4 dec | Registered Commenterbergh
Natural Rationality brukar alltid vara mycket läsvärd.
http://naturalrationality.blogspot.com/
Se särskilt kategorierna altruism och cooperation.

Center for Evolutionary Psychology är också värt ett besök.
http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/
4 dec | Unregistered CommenterPeter S-W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.