Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Höga marginaler på utsläppsrättigheter | Main | Vår feministiske finansminister »
lördag
feb102007

Kvällspressen avslöjar: Politikerna betalas med skattemedel!

Det har varit en hel del granskningar av politikernas resekostnader och liknande i kvällspressen den senaste tiden. (Se John Bubbers journal för exempel och vederbörlig upprördhet och sarkasm).

I Mats Bergstrands eget forum för metadebatt i DN, framgår nu att Anders Borg tycker det är bra att  "den här typen av aktiviteter granskas", annars skulle vi riskera att få ett missbruk av förmånerna. Däri har Borg naturligtvis rätt. Men i sin begripliga vilja att inte stöta sig med journalistkåren, undlåter han att påpeka det uppenbara: Det som granskas måste också nyhetsvärderas.

På den punkten verkar en del svenska journalister ha stängt av. Det är givetvis inget avslöjande att ministrar reser mycket, bekvämt och att detta betalas av skattemedel. Och nyheten att utrikesministern reser mest, kan inte rimligen förvåna någon som gått ut mellanstadiet.

Om någon lämplig världsförbättrarorganisation trycker upp T-shirts med texten 'köp utsläppsrätter - inte kvällstidningar', beställer jag 10 stycken direkt. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Tack, Andreas, för att du pekat mig till Bubber. Hans blogg är den smartaste jag läst på länge. Instant bookmark.

Vem är han?
10 feb | Unregistered Commentergudmundson
10 feb | Registered Commenterbergh
Nu har Metro avslöjat att de gamla socialdemokratiska statsråden har avgångsvederlag också. Stora Journalistpriset på det avslöjandet, eller vad tror ni?
Hit hittade visst en av dina elever på mikrokursen. Känns det inte lite kusligt när studenterna kan lusläsa dina politiska åsikter och ge otrevliga frågor på föreläsningarna? Eller det kanske är det han vill, den gode läraren. Dock tycker jag det är sund med universitetspersonal som törs erkänna att de inte är politiskt ointresserade (även om jag tycker mig höra lite förvirring "om han den där lärarens åsikter om feminism" i rasterna).

Ett annat påpekande: man kan aldrig sluta påtala behovet av att "nyhetsvärdera"! Det kanske man skulle säga till de stackars tidningsutdelarna som anfaller utanför UB.

Nu ska jag logga in på KF och vara en flitig student, som nog gör bäst i att här icke avslöja sitt namn!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.