Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om neoklassisk ekonomi, miljöekonomi och ekologisk ekonomi | Main | Kvällspressen avslöjar: Politikerna betalas med skattemedel! »
tisdag
feb132007

Höga marginaler på utsläppsrättigheter

Dennis påpekar att de utsläppsrätter som säljs för 200 kr till privatpersoner, kostar mindre än 15 kronor på Noord Pool.

Man kan uppenbarligen tjäna ganska mycket på människors miljömedvetenhet. Frågan är om konkurrens kommer att pressa ner vinsterna till normala nivåer, så att man på ICA kommer att kunna köpa rätten att släppa ut ett ton CO2 för 20 kronor...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

SNFs ordförande Svante Axelsson påpekade på P1 morgon att så länge det finns ett pris på marknaden så finns det en efterfrågan. Frågan är bara vad som efterfrågas. Ett gott samvete?

13 feb | Unregistered CommenterPetter
Personligen tycker jag detta är osmakligt faktiskt... SNF har inte så bra rykte att man kan tillåta sig göra för många tabbar.
14 feb | Unregistered CommenterMagnus
Men Dennis, som du länkar till, påpekar ju:
"Samtidigt är det så, vilket inte framgår av radioinslaget, att SNF säljer utsläppsrätter för den period som börjar 2008 och tar slut 31 december 2012. Där är priset per ton just nu mellan 14 och 16 Euro beroende på vilket år det gäller, så det är inte säkert att kritiken träffar målet."
Staffan:
Det är Centerpartiet som säljer den nuvarande periodens utsläppsrätter för 200 kronor/tCO2.
15 feb | Unregistered CommenterDennis
Då förstår man varför centern har näringsministerposten :-)

20 feb | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.