Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kvällspressen avslöjar: Politikerna betalas med skattemedel! | Main | Hypotes om kommentarsfunktionen hos vissa bloggare »
tisdag
feb062007

Vår feministiske finansminister

Aningen sent kommer här lite citat från Timbros luncheminarium, efter att Anders Borg plötsligt kommit ut som feminist för ungefär ett år sedan. (Eftersom jag missade seminariet fick jag be den urvänlige Hans göra en mp3-fil av inspelningen - ty av någon anledning spelas de flesta Timbroseminarier in utan att de läggs ut på webben).

Borg inleder, och är glasklar och stentuff. Några Borg-citat (fritt från ljudupptagningen)

”Det finns strukturer som återupprepas och föds vidare i framtiden om man inte gör något åt dem”

”jämställdhet är bra för barn och familjer”

”både liberalism och feminism kommer ur värderingen att varje människa har rätt att forma sitt eget liv”

”bara man går in i en affär eller slår på TVn, ser man att det finns väldigt starka normer som bidrar till att tjejer beter sig på ett sätt och killar på ett annat sätt”

”Vi har en extrem samhällsingenjörskonst idag som styr bort kvinnorna från arbetsmarknaden, bland annat genom höga marginaleffekter”

Popova lyckas inte ge särskilt bra mothugg. Hon trivs nog bättre när hon får debattera mot helt andra slags feminister (minns denna debatt).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det är onekligen svårt att argumentara emot dessa konstateranden...
Det är svårt att argumentera emot något som är osynligt och omätbart.

Kan inte tino skriva något ball?
8 feb | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.