Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vår feministiske finansminister | Main | Endast Sverige svenska kommuner har... »
måndag
feb052007

Hypotes om kommentarsfunktionen hos vissa bloggare

Bulten tror sig veta varför många högerbloggare inte tillåter kommentarer. De är inte rädda för mothugg smarta socialister. De är rädda för medhåll från galna liberaler åsiktsfränder.
För det är just i detta som man sjka söka anledningen till så många avhöger bloggeriets portalfigurer (Johan Norberg, Dick Erixon, Pj AndersLinder, Johnny Munkhammar, mfl) undviker kommentarsfunktionen. Det ärfaktiskt inte i första hand för att vi motståndare skulle punkteraderas ballonger (tråkigt mina vänner, men jag tror faktiskt så), dom ärfaktiskt mer rädda för de supportrar som de vet att dom har och som domav anständighetsskäl helst vill hålla en minst en armlängds lucka.
Intressant tes. Man kan ju fundera kring vad Johan Norberg skulle fått i sitt kommentarsfält när han nyligen förespråkade en global koldioxidskatt (med goda argument). Hans läsare lär blir upprörda Sannspådd. Med tanke på att Johan också var för biltullar i Stockholm kan man dock fråga sig hur länge han ska behöva dras med bilden av att vara extrem nyliberal...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

"Idag Anders Borg, imorgon ...!"
5 feb | Unregistered CommenterTom
Något ligger det nog i det Bulten i Bo skriver. Själv blir jag ofta mer beklämd över de högerskruvar som på min blogg till synes instämmer i det jag skriver - men drar det ett par varv till bortom rimlighetens gräns, än höger- och vänsterfolk som inte håller med mig.
Det där med att använda enkla och isolerade fakta för att dra slutsatser bortom rimlighetens gräns är knappast ett problem främst för högermänniskor. Ali Esbatis uttolkning av det kapitalistiska systemets inneboende ineffektivitet från en Dilbertstrip comes to mind. Likaså alla de otaliga inlägg om varför Enronskandalen innebär att vi nog inte bör tillåta företag över huvud. Även den illa dolda skadeglädjen över stora människoskarors död i exempelvis Irak på svenska vänsterbloggar kan nog ses som ett fenomen av denna art, då denna deras inställning baseras på hat mot USA - en härledning som åtminstone jag anser vara bortom rimlighetens gräns.

Jag tror att det handlar mycket mer om att den svenska debatten i grunden är så vänsterdominerad. Således behöver man som vänsterbloggare inte vara särdeles rädd för att vänsteranhängare skall uttala sig mer extremt i kommentarerna, ty liknande påståenden återfinns även i mainstream media. Å andra sidan räcker det att påstå att individen nog inte bör vara underkastad staten i ALLA avseenden för att bli klassad som extremt rabiat ultranyliberal med högeranarkistiska tendenser. Ponera, för att ta ett riktigt mainstream exempel, att DN skulle starta en ny bilaga skriven av liberaler som ligger lika långt åt sitt håll (vill egentligen inte kalla liberaler höger) som DN kultur ligger åt vänster. Hur länge tror ni det skulle gå innan DN blivit utskrattad så till den milda grad att de tvignas lägga ner bilagan?
6 feb | Unregistered CommenterErik
Jag räknar mig inte till den kategorin av högerbloggare, så jag låter bli att kommentera kommentarerna.

Däremot tittade jag in för att säga att det var trevligt att lyssna på en ekonom igår på SNS som kunde göra nationalekonomi begripligt även för en icke-ekonom. Det skulle behövas fler sådana.
Tack Marianne!

(vid tillfälle kanske jag skriver något om SNS-rapporten, det fina med att vara opponent är att jag då faktiskt läser en bok jag annars sannolikt bara skulle bläddrat igenom...)
6 feb | Unregistered Commenterbergh
Det gär det dock inte mindre frustrerande att dick och johan (EUDOXA) inte har kommentarer så man kan rätta fel de gör :P

Tittar man på utländska (stora?) bloggar tycks kommentarer altid vara där... det lixom hör till om man vill vara trovärdig. Sen behöver man ju inte svara alla troll, jag tror nog de stora flertalet kan se igneom tokinläggen...
6 feb | Unregistered CommenterMagnus
Ironi fungerar så att man tar en tendens som en person har och i sitt härmande av den personen så överdriver man denna tendens.

Det är sant att jag lyckas träffa fel på tangentbordet ganska ofta så Berghs citat av min skrift är ett exempel på alldeles utmärkt ironi.

Grattis!
tro det eller ej, men jag använde cut and paste... de försvunna mellanslagen har tekniken ätit upp på något sätt.
7 feb | Unregistered Commenterbergh
Argumentet kanske håller för vissa, men vilken anständighetsgräns skulle Dick Erixon inte redan ha överskridit?
17 feb | Unregistered Commentercl

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.