Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rodrik om the Washington Consensus | Main | Ett monopol rämnar och kämpar »
fredag
mar022007

Den svenska tigern

Tillväxten 2006 ser ut att landa på 4,4 procent för året (4,7 procent under sista kvartalet, så någon avmattning syns ännu inte, tvärtom. källa: DN, SCB). Det är inte illa. Lita på att både den sittande och den förra regeringen kommer att vilja ta åt sig äran.

Men vad är det egentligen Sverige gör och gjort rätt? De många reformerna under framförallt perioden 1985-97 spelar sannolikt stor roll. Men liberaliseringar och avregleringar får inte fart på företagens investeringar och hushållens konsumtion om politiken inte är långsiktigt trovärdig.

Ekonomi handlar mycket om förväntningar. Det spelar ganska begränsad roll att de blåa nu sänker skatten, om de flesta gör analysen att politiken läggs om så snart de röda kommer tillbaka till makten.

Således: Det var nog inte helt oviktigt för den svenska ekonomin att Mona Sahlin i höstas i Ekots lördagsintervju avfärdade tanken att socialdemokraterna 2010 ska gå till val på höjd akassa och höjda skatter.

Kanske är det Swedish consensus som kommer att ersätta Washington consensus?  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Bäste Dr Bergh,

Tycker det känns aningen långsökt att koppla svensk tillväxt 2006 till en höstintervju med Mona Sahlin i SR (din poäng om förväntningar till trots).

Vad jag gärna skulle vilja veta är vad folk tycker om BNP- och tillväxtbegreppen? Är det rimligt att det vi producerar per år och per huvud hela tiden måste öka i den takt det gör för att det ska anses vara en god ekonomisk utveckling?

Fyra procents tillväxt 1960 respektive 2006 innebär en otrolig skillnad i mängden producerade varor och tjänster då baserna (föregående års produktion) är så olika... Är detta uthållig utveckling? Växer våra behov verkligen i samma takt?

Undrar högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
Framför allt som intervjun var i februari i år. Men den trogne lyssnaren till Ekots lördagsintervju hade kanske kunnat förutse att Sahlin skulle komma att intervjuas.

För övrigt har jag svårt att tänka mig att den nya regeringen boostat folks förväntningar. Affärerna kring Borelius och Stegö Kilo gav inte precis upphov till förhoppningar om stabilitet.

Herr anonym, låt oss vara tacksamma att folk inte resonerade som du 1960 för tänk vad många skojiga mänskliga framsteg vi då gått miste om.
2 mar | Unregistered CommenterMartin
Borelious och Stigö-Chilö kan väl knappast ha påverkat förväntningarna om hurvida den förda politken är stabil. Är det ett skämt?

Jag tolkade inte Dr Bergh som att Mona Sahlin hade orsakat år 2006 tillväxt genom sitt uttalande. Istället var det förhoppningsfullt inför framtiden.

Attt de gamla socialdemokratiska avregleringarna skulle hålla i sig fanns det väl stor trovärdighet för eftersom de infördes i stor politisk enighet.
"Men den trogne lyssnaren till Ekots lördagsintervju hade kanske kunnat förutse att Sahlin skulle komma att intervjuas."

Hehe. Frågan är då om det är de trogna Ekolyssnarnas förväntningar ekonomin hänger på?
2 mar | Unregistered Commenterpontus
Jag övervägde förvisso en stund att benhårt försvara tesen om ett direkt orsakssamband från ekots lördagsintervju till svensk tillväxt,

men så slog det mig att jag bara använde detta som en symbol för det svenska politiska klimatet, vars betoning av konsensus skapar en för tillväxten gynnsamt låg grad av politisk osäkerhet om framtiden.

Sugarplum, den totala tillväxten är ju ett mått på den samlade effekten av många decentraliserade beslut. Dina konsumtionsbeslut var säkert minst lika väl övervägda som mina.

För egen del tänker jag använda en betydande del av min inkomsttillväxt till att konsumera sol, fågelsång, pocketböcker och fritid. Så fort vädret tillåter.

2 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.