Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Federalism på svenska | Main | Lästips: Vetenskapsnytt »
tisdag
mar272007

Har Göran Persson lurat Riksbankens Jubileumsfond?

Det mesta tyder väl på att Riksbankens jubileumsfond antingen gjort ett misstag, eller blivit lurade: Efter kritiken från Stig Hadenius mot att RJ gett stöd åt Göran Perssons memoarer, försvarar sig RJ så här på sin hemsida (pdf-dokument):

RJ:s anslag syftar till att på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek också göra ett omfattande källmaterial tillgängligt för forskningen.
Detta tycks dock vara nyheter även för Arbetarrörelsens arkiv:
Vi har inte tidigare haft information om memoarprojektet eller om kontakterna mellan Göran Persson och Riksbankens Jubileumsfond. Första gången vi fick kännedom om ansökan var i mitten av förra veckan - inte genom Jubileumsfonden utan genom en journalist.
Persson själv hymlar inte med hur pengarna används - ur senaste Fokus:
[...] i en DN-intervju har Göran Persson sagt att han i arbetet med sina memoarer har »hjälp av en assistent från Riksbankens Jubileumsfond«. Det uttalandet innebär att pengarna går till hjälp med memoarskrivandet, ett privat, kommersiellt projekt, snarare än arkivering och forskning. Assistenten själv, Mats Andersson, tidigare politiskt sakkunnig under Persson, har också uppfattningen att det är det pengarna går till. – Jag jobbar åt Göran. Jag har min lön från Riksbankens Jubileumsfond, men den  administreras av socialdemokratiska riksdagsgruppen, säger Mats Andersson.
RJ vill såklart inte göra ansökan offentlig - Kurt Lundgren har frågat.

Självfallet är detta knappast första gången som anslag från RJ inte används exakt enligft ansökan. Forskare ansöker ofta om medel för att forska på X, men finner sedan att forskning om Y är enklare, mer spännande eller mer meriterande. Men nog känns detta snäppet värre?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

RJ:s svar är försåtligt formulerat, med ett underligt 'också' som poppar upp i slutet av meningen. Vad gör det ordet där? Vad betyder det? 'Också' vid sidan av vad? Jo, också vid sidan av att skriva en bok som kommer att ha en försäljning som _tveklöst_ skulle kunna bära assistentkostnaden på kommersiella grunder. Persson har väl utlovat att dumpa arbetsmaterialet på Arbetarrörelsens arkiv när de är färdiga, och det är detta som RJ i efterhand försöker att grunda beslutet på. Min gissning.
28 mar | Unregistered CommenterJohn Bubber
Tänker inte hålla andan i väntan på grävande journalister och vederbörliga åtgärder. Det här är ändå Sverige, här kan du göra lite fan som du vill bara du tillhör nomenklaturen.
28 mar | Unregistered CommenterErik
Erik... till skillnad från i USA och andra härliga marknadsliberala stater där nomenklaturen inte har några som helst fördelar.
29 mar | Unregistered CommenterHans
Hans: Om du tror att Bush hade kunnat göra det utan egentligt ifrågasättande så var så god. Du är ute och cyklar, men det är ju ganska fint väder.
29 mar | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.