Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har Göran Persson lurat Riksbankens Jubileumsfond? | Main | Vår-vinter i välfärdslandet? »
fredag
mar232007

Lästips: Vetenskapsnytt

Som samhällsvetare är det lätt att tycka att många journalister stundom förenklar lite väl mycket när de skriver om ekonomi och politik. Men det gäller såklart naturvetare också. Som tur är finns det bloggare som tar på sig att ta reda på vad forskningen faktiskt säger.

En av de bästa är Malin Sandström med bloggen vetenskapsnytt. Om genmodifierad majs och Greenpeace:
De data som låg bakom godkännandet av Monsantos genmodifierade majsfick kritik i en "oberoende" omanalys beställd av Greenpeace. Bitar avkritiken verkar berättigad, vissa bitar verkar vinklas och tolkasalltför hårt av Greenpeace. SvD köpte Greenpeace vinkel i stort settrakt av och publicerade en tämligen okritisk artikel igår (13/3).
Om forskningen som visar på biologiska skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor:
En sak blir uppenbar, om man försöker göra lite egnaefterforskningar i ämnet könsskillnader: det finns mycket forskning avvarierande kvalitet, och den spretar åt alla möjliga håll. Oavsettvilken ståndpunkt man har kan man hitta ett antal artiklar som stöderden, om inte helt så åtminstone i stor grad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Ja, som naturvetare är det lätt att tycka att journalister förenklar lite väl mycket när de skriver om.. tja, den mesta naturvetenskapen. Eller iallafall förenklar bort fel saker.

(Tack, för övrigt.)
Ja, problemet med att vara insatt i ett ämne är att man kommer irritera sig på hur ofta journalister är ute och cyklar i det blå.
24 mar | Unregistered CommenterHenrik
Om de bara förenklade lite väl mycket hade det väl varit en sak, att de skriver rena felaktighter är betydligt värre.

Själv blir jag arg när jag hör en nyhetsuppläsare i Aktuellt blanda ihop en lag och en förodrning som skedde nyligen eller läsa Sydsvenskan påstå att ärenden om benådning av livstidsdömda nu ska hanteras av dosmtol.

För att inte tala om journalisternas förkärlek för "he said, she said"-journalistik.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.