Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skapar kvinnor högre vinster? - del 3 | Main | Har Göran Persson lurat Riksbankens Jubileumsfond? »
onsdag
mar282007

Federalism på svenska

Lite reklam: Nästa vecka släpper Ratio boken Federalism på Svenska, med härlig debatt om bland annat det kommunala självstyret.

Tid: Tisdagen den 3 april, 12.00 - 13.30. Lunch serveras.
Plats: Gällöfsta City, Biblioteksgatan 29 (mitt emot Kungliga Biblioteket)

Discussants: Näringsminister Maud Olofsson (c) och Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap. Vilken duo, nästan lika dynamisk som min kompis partiforskaren och hans kortklippte medförfattare från Uppsala, som också medverkar.

(Själv missar jag denna happening pga lite mustig kursadministration så att studenterna kan få sina tentaresultat innan påsk.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Follow
    A proverb is a short sentence based on long experience

Reader Comments (3)

"(Själv missar jag denna happening pga lite mustig kursadministration så att studenterna kan få sina tentaresultat innan påsk.)"


Tack! =)


3 apr | Unregistered CommenterStudent
SVT 24 sänder på torsdag förmiddag, klockan 9.30.
3 apr | Unregistered CommenterDennis
Blir inte allt för upphetsade av denna happening. Jag var där. Roligast var de små hobbittarna.
3 apr | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.