Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Caroline Hoxby, skolkonkurrensen och den omstridda IV-skattningen | Main | Istället för boken som är tänkt att läsas istället för Adam Smith »
tisdag
maj222007

Spaningar på väg till USA

Det säljs flingor på Newarks food-court: En meal består av valfri mjölk, jos samt flingor i ätvänlig kartong. 5,79$. (fiffig sked med inbyggt sugrör för ytterligare 99 cent.)

Detta är utan tvekan en hälsotrend, och jag hör inte till dem som tror att medellivslängden i USA kommer att minska pga fetma. Två små detaljer vill jag dock nämna:

1. Det var choklad i flingorna.
2. Det var bara jag som köpte flingor, och jättekö till Pizza Hut.

Men icke desto mindre.

Två mindre spaningar:

  • Continental Airlines flyger nu över atlanten med plan som är marginelltstörre än vanligt inrikesflyg i Sverige. Den mentala effekten är attresan känns kortare.
  • Det dräller av populärvetenskaplig nationalekonomi i bokhandeln vid Harvard Square. Även Robert H Frank har gett sig in i branschen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Mild Free Online Tournament PokerMild Free Online Tournament PokerExperienced poker player and tournament champion David Apostolico discusses mergers, flexible playing rules, and skills in managing finances, marketing or developing strategy, presentin...

Reader Comments (1)

Flingor, mjölk och juice hälsosamt? Bah! Möjligen i jämförelse med Pizza Hut. Tack för lunchen. Vi ses när du har varit i USA och ätit upp dig, lille vän.
23 maj | Unregistered CommenterLisa

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.